? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Norske bøker om kreativitet

Norske bøker om kreativitet

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet har som mål å presentere en fullstendig oversikt over norske bøker om kreativitet.

Dette er bøker av:

  • Norske forfattere på norsk og andre språk

  • Bøker oversatt til norsk fra andre språk.

Hvis du vet om bøker vi ikke har med i listen, vennligst gi oss beskjed om dette.

 

 

 

Norske bøker om kreativitet

Baird, David: TUSEN VEIER TIL KREATIVITET,Gyldendal, 2005

Bergersen, Ove og Ridderstrøm, Helge: LEKE- OG SKRIVEGLEDE, Tell forlag, 1999

Blakeslee T.R.:  TENK KREATIVT - BRUK HØYREHJERNEN, Universitetsforlaget, 1985

Buzan T.:  BRUK HODET BEDRE!, Hjemmet Fagpresseforlaget, 1977

Cameron, Julia: KUNSTEN Å VÆRE KREATIV, Damm, 2004

Civardi, Anne (redaktør): NATTLYS, Orion, 2007

DeBono, Edward: SEKS TENKEHATTER, Flux, 2006

Evensen, Hege Synnøve Kolstad, Furulund, Ragnhild og Johansen, Ingjerd Røde: DESIGNPROSESSEN, 2008

Chafetz, Michael D.: SUPER INTELLIGENS, Bok & Bilde, 1993

Edvardsen, Per.: KREATIVITET, Index publishing, 2000

Emmerling, John: DEN GODE IDÉ SOM LØSER PROBLEMENE EFFEKTIVT, EFI forlag, 1992

Folven, Reiel:  BARNAS FØRSTE IDÉBOK, Nova Fagforlag, 1980

Folven, Reiel:  BLI BEDRE PROBLEMLØSER, Nova Fagforlag, 7094 Lundamo, 1983

Folven, Reiel: BRUK HODET LØNNSOMT, Nova Fagforlag, 7094 Lundamo, 1978

Folven, Reiel:  FOLVENS IDETONIC 83, Nova Fagforlag, 7094 Lundamo, 1983

Folven, Reiel:  NOVA IDEKRAFT 82, Nova Fagforlag, 7094 Lundamo, 1981

Forsth, Leif Runar: PRAKTISK NYTENKNING – SYSTEMATISK OG KREATIV PROBLEMLØSNING, Universitetsforlaget, 1987

Forsth, Leif Runar: PRAKTISK NYTENKNING – SYSTEMATISK OG KREATIV PROBLEMLØSNING, 5/6. Opplag, Aquarius Forlag, 2007

Forsth, Leif Runar og Nordvik, Bodil: KREATIV UNDERVISNING, Aquarius Forlag, 1991

Haug, Stig Hjerkinn: BLI LYS JAKTEN PÅ DET KREATIV EMENNESKET, Sti:go’stæin, 2005

Haug, Stig Hjerkinn: FLUKTEN FRA IDÉTØRKEN, Sti:go’stæin, 2008

Haug, Stig Hjerkinn: Kreativ ABC, Stig og Stein idélaboratorium, 2005

Haug, Stig Hjerkinn: SKYT EN IDÉØDELEGGER, Sti:go’stæin, 2007

Haug, Stig Hjerkinn: LÆR Å FLY (DVD), Sti:go’stæin

Holm, Espen: KONGEN SOM VILLE TENKE NYTT, Dinamo forlag, 2003

Härén, Fredrik: IDÉBOK, Dinamo forlag, 2005

Härén, Fredrik og Härén, Teo: IDÉBOK FOR FORELDRE, Dinamo forlag, 2006

Juell, Elisabeth og Norskog, Trygve-Johan: Å LØPE MOT STJERNENE, Fagbokforlaget, 2006

Kaufmann, Geir:  IMAGERY, LANGUAGE AND COGNITION, Universitetsforlaget, 1980

 

Norske bøker om kreativitet

Kaufmann, Geir: HVA ER KREATIVITET?, Universitetsforlaget, 2006

Kaufmann, Geir:  PROBLEMLØSNING OG KREATIVITET , Cappelens forlag , 1980

Kværner, Sverre H. og Nakkerud, Mads B.: JA, MEN HVA KAN VI GJØRE? IDÉBOK FOR EN BEDRE FRAMTID, Framtiden i våre hender i samarbeid med Dreyers forlag, 1986

Lerdahl, Erik: SLAGKRAFT,Gyldendal akademisk, 2007

Mathiassen Olav. og Forsth, Leif Runar: PROSJEKT, Origo Forlag A/S, Oslo, 1988

Medlien, H.C.: PRIKKEN, 2005

Meyer, Siri: DET INNOVATIVE MENNESKET, Fagbokforlaget, 2007

Michie, Donald og Johnston, Rory: DEN KREATIVE DATAMASKIN, Universitetsforlaget, 1987

Oech, Roger von: IDÉHÅNDBOKEN, Ex Libris Forlag, 1985

Ornstein R.O.: TO SIDER AV BEVISSTHETEN, Dreyers Forlag, Perspektivprosjektet, Oslo, 1980

Parker, Marjorie: CREATING SHARED VISION, Senter for Ledelsesutvikling, 1990

Peirce, Penney: LÆR DEG Å BRUK EINTUISJONEN, Hilt og Hansteen, 2002

Raaheim K.:  PROBLEM SOLVING AND INTELLIGENCE, Universitetsforlaget, Oslo, 1978

Raudsepp, Eugene: HVOR KREATIV ER DU?, Grøndahl, 1983

Ringom, Bjørn: KREATIVE HUKOMMELSESKART, iml – Institutt for Motivasjon og Lederutvikling, 1988

Robinson, Lynn A.: INTUISJON, Damm, 2002

Rønning, Barbo: FLYT, Tapir akademiske forlag, 2005

Sjölander, Sören: INNOVASJON OG FORETAKSFORNYELSE, Bedriftsøkonomenes forlag, 1985

Steinsholt, Kjetil og Sommero, Henning (redaktører): Improvisasjon kunsten å sette seg selv på spill, DnBB

Sætersdal, Barbro og Ørjasæter, Tordis: BARN KULTUR KREATIVITET, Universitetsforlaget, 1981

Sætre, Odd, Synnes, Oddgeir og Ådlandsvik, Ragna: TONEN OG GLASSET, Høyskoleforlaget, 2003

Søbstad, Frode: HUMOR I PEDAGOGISK ARBEID, Tano Aschehoug, 1995

VanGundy Arthur B.:  KREATIV PROBLEMLØSNING, Universitetsforlaget, 1985

VanGundy Arthur B.:  STYRT GRUPPEKREATIVITET, Universitetsforlaget, 1987

Werner, Børre E.: EUREKAFORMELEN, Pantagruel, 2009