? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ problemløsende prosess

Kreativ problemløsende prosess

En har studert hvordan de kreative problemløsende tankeprosessene foregår. Det er en del trekk som ofte går igjen i løsningen av vanskelige problemer.

Denne naturlige kreative problemløsningsprosessen går ofte gjennom fire karakteristiske faser:

  1. Forberedelse

  2. Inkubasjon/fordøying

  3. AHA! Innsikt

  4. Verifisering/produksjon

 

Kreative metoder og teknikker

En del kreative metoder og kreative teknikker forsøker å få i gang disse naturlige fasene i de kreative prosessene.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

 

 

Trinn i den kreative prosess

1. Forberedelse

Vi samler inn opplysninger.

Vi prøver å få en oversikt over problemet og velger en formulering å arbeide med.

Videre velger vi arbeidsmåter og angrepsvinkler for det videre arbeidet med problemet.

Vi arbeider hardt og konsentrert med problemet.

Denne fasen ender ofte med frustrasjon fordi vi ikke har greid å løse det. Vi vet kanskje ikke engang hvordan vi skal gå videre.

2. Inkubasjon/fordøying

Etter en periode med hard konsentrasjon trenger vi ofte hvile. Hvilen kan være kort eller lang. Vi arbeider ikke lenger med problemet, selv om vi innimellom kan tenke på det.

Men et eller annet må foregå ubevisst i hjernen. Et eller annet sted i hjernen arbeides det fortsatt med å løse problemet.

3. AHA! Innsikt

Plutselig dukker løsningen opp. Noen ganger er det noe som trigger oss, andre ganger kommer den som lyn fra klar himmel. Vi ser løsningen eller hvordan vi skal gå fram for å løse problemet.

Noen ganger får vi en fullstendig løsning. Andre ganger er det bare kimer til en løsning. Denne kimen må bearbeides videre.

Det er ikke alltid at løsningen viser seg å fungere i praksis, men den er ofte så god at det ikke kan være tilfeldigheter som rår.

Slike ideer som kan se ut til å komme fra det blå, viser seg å dukke opp langt oftere hvis vi først har gjennomgått de tre foregående fasene.

4. Verifisering/produksjon

Det er ofte nødvendig å arbeide videre med ideen før vi finner ut om den virkelig lar seg gjennomføre.

Den må kanskje modifiseres og videreutvikles før den kan settes ut i livet.

Eksempel: Kreativ prosess

Den berømte matematikeren Henri Poincaré hadde lenge arbeidet med noen vanskelige matematiske problemer uten å lykkes. Han har fortalt om hvordan han fant løsningen:

"Hendelsene på reisen hadde fått meg til å glemme mitt matematiske arbeid. Da vi nådde Coutances, gikk vi om bord i en buss for å reise til et eller annet sted. Idet øyeblikket da jeg satte foten på stigbrettet, slo ideen meg."

Poincaré forklarer så hva hans matematiske oppdagelse gikk ut på. Han fortsatte:

" Jeg beviste ikke ideen, jeg hadde ikke tid til det, fordi jeg fortsatte en allerede påbegynt samtale da jeg satte meg ned i bussen. Men jeg følte en absolutt sikkerhet. Da jeg kom tilbake til Caen, beviste jeg ved leilighet resultatene, for min samvittighets skyld."

Poincaré har fortalt om et annet tilfelle der han lenge hadde prøvd å løse et vanskelig problem uten å få det til. I mismot over å mislykkes dro han på ferie ved sjøen. Han fortalte selv:

"Jeg tenkte på helt andre ting. En morgen da jeg var ute og gikk, slo ideen meg med samme karakteriske kortfattethet, plutselighet og øyeblikkelige visshet."