? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Prinsipper og regler i kreative prosesser

Brainstorming:
Grunnlaget for kreative prosesser

En av de mest kjente former for kreativ problemløsning er Brainstorming (hjernestorm). Det finnes en rekke varianter. Brainstorming ble utviklet for å motvirke at så mye tid på møter ble brukt til å diskutere og kritisere ideer. Hensikten var å spare tid og å slippe ideene fram.

Vanligvis foregår Brainstorming på den måten at en gruppe sitter sammen og arbeider med et problem. De lar det storme med ideer. Deltakerne legger fram sine ideer så fort de kommer på dem. Det skal ikke være noen vurderinger, kommentarer eller diskusjoner av de ideene som kommer fram. Det blir eventuelt gjort etter at selve brainstormingen er ferdig.

I dag har man gått mye vekk fra tradisjonell Brainstorming, men i mer moderat form inngår den i mange moderne former for problemløsning. Brainstorming kan brukes sammen med, eller som en del av, mange kreative metoder.

Mange av de kreative metodene som brukes i dag, er utviklet fra Brainstorming og bygger på de samme grunnleggende kreative prinsippene og reglene.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

 

Kreative prinsipper
Prinsipper i kreative prosesser

Kreative prosesser bygger på de to hovedprinsipper fra Brainstorming :

  1. Utsett vurdering.
    Formålet er å slippe kreativiteten løs.
     
  2. Kvantitet gir kvalitet.
    Tanken er at jo flere ideer vi har, desto større er sjansen for at det skal være en god ide blant dem.

Divergens og konvergens

Å divergere betyr å spre.

Å konvergre betyr å samle.

Et praktisk kreativt prinsipp som brukes i de fleste kreative prosesser, er:

Først en divergerende kreativ fase der vi slipper oss løs og kommer med mange ideer.

Så en konvergerende fase der vi velger ut de ideene vi vil gå videre med.

Divergens fulgt av konvergens er en praktisk måte å praktisere de to kreative prinsippene "Utsett vurdering" og "Kvantitet gir kvalitet".

Kreative regler
Regler i kreative prosesser

Noe av det viktigste i kreativ prosessledelse er å sørge for at de

Fire viktigste regler i Brainstorming holdes.

Dette er:

1 Ingen kritikk eller vurdering

Dette er den viktigste regelen. La alle ideer få komme fram. Vanligvis noterer vi ideene etter som de kommer. Det gjør ingen ting om det kommer dumme eller urealistiske ideer. Når vi siden skal velge ut de brukbare ideene, kan vi hoppe over dem vi vil.

For at de gode ideene skal komme fram, er vi nødt til å slippe fram de dårlige også. Og det viser seg ofte at dårlige ideer gir støtet til gode. I mange tilfeller vil de dårlige ideene vise seg å være de beste, etter at vi har tenkt oss mer om, eller bearbeidet ideene videre.

2 Slipp deg løs og bruk fantasien

Prøv å være uformell. Tillat deg selv og andre å spøke, å komme med rare ideer, dumme ideer, utradisjonelle ideer og ikke minst tradisjonelle ideer (de kan ofte også være gode).

Hensikten er å få fram flest mulige ideer og å skape et godt klima for idéskaping.

3 Finn flest mulige ideer

Dette er prinsippet om at kvantitet gir kvalitet. Prøv å finne fem, eller tre, eller ti ideer til når det har stoppet opp. Ofte dukker de beste ideene opp etter at vi har holdt på en stund.

4 Bygg på tidligere ideer

Se på de ideene som har kommet fram. Gir de nye ideer? Går det an å bygge videre på dem? Eller kan de kombineres?