? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreative temaer

Stoffet ordnet etter tema

NIKs nettsted Kreativt Norge inneholder mye stoff. Vi har derfor ordnet en del av stoffet under temaer.

Dette gjør det lettere for deg å finne fram.

Kreativitet

Alt på nettstedet Kreativt Norge handler om kreativitet.

En del generelt stoff om kreativitet finner du på sidene:

DEFINISJONER AV KREATIVITET

PROBLEM DEFINERT KREATIVT

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

DIVERGENS FULGT AV KONVERGENS

NØDVENDIGHETEN AV KREATIVITET

 

Kreativitet i individ, gruppe og organisasjon

Du kan påvirke din egen og andres kreativitet. Dette kaller vi kreativitet på individuelt nivå.  Kreativiteten påvirkes også på gruppenivå og på organisatorisk nivå. Lenkene til sidene under er satt opp etter denne måten å inndele kreativitet.

Kreativitet hos individer (enkeltmennesker)

KREATIV PERSON

KREATIV LEDER

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativitet i grupper

KREATIV GRUPPE

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreativitet i organisasjoner

KREATIV ORGANISASJON

KREATIV SKOLE

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

 

Stimulerer og hemmer kreativitet

Vi kan  også inndele kreativitet etter hva som stimulerer og hemmer kreativitet.

Stimulerer kreativitet

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

KREATIV GRUPPE

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

KREATIV LEDER

KREATIV ORGANISASJON

Hemmer kreativitet

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

AUTOMATISKE NEI

Bli mer kreativ

Alle kunnskaper om kreativitet kan bidra til å øke din kreativitet. Men vi har noen egne sider som går spesielt på hvordan du kan øke din kreativitet. Se sidene:

BLI MER KREATIV

KREATIV TRENING

For å lære kreativitet i praksis, må du trene på å bruke kreative metoder og teknikker.

 

Kreative oppgaver

Følgende side inneholder oppgaver som er laget spesielt for å trene kreativitet:

KREATIVE OPPGAVER

Det er også nyttig trening å bruke kreative metoder og teknikker på etiske dilemmaer. Du finner slike her:

Oppgaver til refleksjon og diskusjon

Nettstedet Kreativt Norge har også en del andre refleksjonsoppgaver som du kan bruke kreative metoder og teknikker på. Du finner disse her:

Bruk av min tid

Gi deg selv positive selvbekreftelser

IPOs råd for suksess

Nå dine mål

Du kan også bruke kreative metoder og teknikker til å tenke gjennom hvordan du bør kommunisere. Du finner oppgaver råd (til ettertanke) om kommunikasjon på siden:

KREATIV KOMMUNIKASJON

 

Kreative aktiviteter

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet står for en del aktiviteter  innen kreativitet. Se:

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet

KREATIVT NORGE

KREATIVT NETTVERK

KURS I KREATIVITET

NIKs PEDAGOGISKE PRINSIPPER
KREATIVE ARRANGEMENTER

 

Kreative prosesser

KREATIV PROBLEMLØSENDE PROSESS

KREATIVE PROSESSER I GRUPPER

KREATIVE TEKNIKKER I KREATIVE PROSESSER

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

IDÉDUGNADER

 

Kreative hjelpere

En oversikt over konsulenter og kursholdere i kreativitet finner du her:

KREATIVE LEVERANDØRER

Listen inneholder også en oversikt over norske forlag som har utgitt bøker om kreativitet.

 

 

 

Kreativ skole

Skolen og undervisningen i skolen er selvsagt viktig også for kreativiteten. Det meste av stoffet på nettstedet Kreativt Norge er like relevant for kreativiteten i skolen. Men vi har også neon spesielle sider for kreativitet i skolen og for kreativ undervisning. Disse er:

KREATIV SKOLE

KREATIV UNDERVISNING

 

RESULTATER AV KREATIV UNDERVISNING

EKSEMPLER PÅ KREATIV UNDERVISNING

Boka: Kreativ undervisning

La barna forbli kreative

 

Litteratur om kreativitet

Hovedsiden med oversikt over litteratur på nettstedet Kreativt Norge finner du her:

LITTERATUR OM KREATIVITET

Litteraturen på litteratursiden er ordnet under følgende overskrifter:

Enkelte av disse overskriftene leder deg videre til undersider. Neon viktige undersider er:

KREATIVE SAMMENDRAG

Sammendrag og utdrag fra artikler og bøker om kreativitet.

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER
En liste med kreative metoder og kreative teknikker. Fra denne kan du klikke deg videre til en beskrivelse av disse kreative metodene og kreative teknikkene.

NORSKE BØKER OM KREATIVITET
En oversikt (bokliste) over norske bøker om kreativitet.

 

Kreativitet i en sammenheng

I de fleste artiklene om hva som stimulerer eller hemmer kreativitet, viser at kreativitet inngår i en større sammenheng.

På nettstedet Kreativt Norge tar vi for oss noe av dette. Se sidene:

KREATIVITET OG ETIKK

FILOSOFI OG KREATIVITET

KREATIV KOMMUNIKASJON

 

Informasjonssider

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet

KREATIVT NORGE

NIKs KREATIVE PROSJEKTER

KREATIVT NETTVERK.

AKTIVITETER I KREATIVT NETTVERK

KREATIVE LEVERANDØRER

KREATIVITET

KREATIVE TJENESTER