? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativt nettverk

Kreativt nettverk

Kreativt nettverk organiseres og drives av NIK – Norsk Institutt for Kreativitet. Kreativt nettverk er et nettverk for utvikling og spredning av kunnskaper om kreativitet.

AKTIVITETER I KREATIVT NETTVERK

Medlemskap i Kreativt nettverk

Mennesker og organisasjoner som arbeider med kreativitet eller som er spesielt interessert i kreativitet, kan bli medlemmer av Kreativt nettverk. Medlemskap i Kreativt nettverk er gratis.

Meld deg inn i Kreativt nettverk

Du melder deg inn i Kreativt nettverk til:

LinkedIn

Vi har en egen gruppe "Kreativt nettverk" på LinkedIn.

Facebook

Vi har en egen gruppe "Kreativt nettverk" på Facebook.

E-post

post@kreativtnorge.no

Postadresse

Norsk Institutt for Kreativitet
Postboks 102 Grorud
0905 Oslo

 

 

Aktiviteter i Kreativt nettverk

 NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – tilbyr følgende aktiviteter i Kreativt nettverk:

Kontakt med de andre nettverksmedlemmene

Ved å delta på Kreativt nettverks aktiviteter, blir du kjent med andre i Kreativt nettverk. Det er opp til deg selv og de andre medlemmene å utvikle og bruke dette nettverket.

Konferanser og seminarer

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet - arrangerer konferanser og seminarer om kreativitet eller spesielle emner knyttet til kreativitet.

Møter

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – og/eller medlemmene av Kreativt nettverk, arrangerer møter om temaer innen kreativitet.

Prosjekter

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – gjennomfører også prosjekter som støtter opp om NIKs formål. Prosjektene og deres resultater skal være allment tilgjengelige.

 

Kurs i kreativitet

NIKs kurs i kreativitet

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – arrangerer ikke-kommersielle kurs i kreativitet og i spesielle temaer innen kreativitet.  Dette inkluderer også kursserier som kan lede fram til sertifiseringer som Kreativ prosessleder eller Kreativ coach.  Ikke-kommersiell betyr at kursene er gratis eller prises etter selvkost (dvs. kursprisen skal dekke de direkte kostnadene til kurset).

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – arrangerer for det meste åpne kurs. For en oversikt over de kurs NIK holder, klikk:

 KURS I KREATIVITET.

Kommersielle kurs i kreativitet

Organisasjonsinterne kurs overlates til medlemmene i Kreativt nettverk (og andre). Oversikt over medlemmer i Kreativt nettverk som tilbyr kurs, konsulentbistand eller andre kommersielle tilbud innen kreativitet finner du her:

KURSARRANGØRER OG KONSULENTER I KREATIVITET.

Rådgivning og kreativ prosessledelse

Flere av medlemmene i Kreativt nettverk arbeider profesjonelt med kreativitet og kreativ prosessledelse. Dette inkluderer kurs, ledelse av kreative prosesser, kreativ coaching og andre tilbud der kreativitet inngår eller som baseres på kreativitet og/eller kreative metoder og teknikker. Oversikt over medlemmer i Kreativt nettverk som tilbyr slikt, finner du her:

KURSARRANGØRER OG KONSULENTER I KREATIVITET.