? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

NIKs kurs i kreativitet

 

Et gap å gå over

Et ønske om å gå over gapet

 

 

Hva er kreativitet?

Hvorfor kreativitet?

Hvordan kreativitet?

Kurs i kreativitet

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – holder grunnleggende og mer avanserte kurs i kreativitet.  Siden:

AKTIVITETER I KREATIVT NETTVERK

viser hvilke kurs som for tiden er planlagt.

Hvis du ønsker et kurs som ikke er på planen for tiden, send oss en beskjed om dette. Når tilstrekkelig mange har meldt sin interesse, setter vi opp et åpent kurs. 

Aktiv deltakelse
NIKs kurs er basert på læring via erfaring, refleksjon og forståelse. Les mer på siden

Pedagogiske prinsipper.

Tidligere kursdeltakeres uttalelser
Eksempler finner du her:

Tidligere kursdeltakeres uttalelser.

Grunnleggende kurs i kreativitet

 

Andre kurs

 

 

 

Kurs i kreativ prosessledelse

 

Sertifisering i kreativitet

NIK - Norsk Institutt for kreativitet - sertifiserer kreative prosessledere og kreative coacher.

Se siden:

KREATIV SERTIFISERING