? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i kreativt lederskap

Mål:
Utvikle egen og andres kreativitet

Dette kurset vil  gjøre deg dyktigere til å:

 • Identifisere, forstå og løse problemer.

 • Utvikle din egne og andres kreativitet.

 • Tenke mer allsidig og fleksibelt.

 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre.

 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursets innhold

Kurset tar for seg emner som: 

 • Den kreative tankeprosess

 • Kreative metoder og teknikker

 • CPS (Creative Problem Solving)

 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet

 • Bruk av tankestimulerende teknikker

 • Problemanalyse

 • Idéskaping

 • Få løsningene akseptert

 • Fra ide til gjennomføring

 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet.
   

Kreativt lederskap

Kreativt lederskap er å være kreativ i din utøvelse av lederskap.

Det viktigste i kreativt lederskap er imidlertid ikke å være kreativ selv, men å fremme kreativiteten hos dem en er leder for.

En del former for lederskap fremmer kreativitet, andre gjør det ikke.

For å få til dette, er det nødvendig både å forstå de grunnleggende prinsippene for kreativitet og å kunne anvende disse i praksis.

Mange av de kreative metoder og teknikkene kan også være nyttige.

 

Tidligere deltakeres uttalelser:

 • Foreleseren var dyktig til å sette metodene inn i en større bedriftsøkonomisk sammenheng.

 • Kurset tok oss med aktivt hele veien.

 • God kombinasjon av teori og praktiske øvelser.

 • Skapte rom for kreativitet ved å skape et trygt miljø. Dessuten var metodene fine.

 • Mye kunnskap på kort tid.

 • Praktiske øvelser og trening av metodene var meget bra. Innrettet etter våre ønsker og behov.

 • Flinke instruktører som brukte eksempler fra arbeidslivet.

 • Engasjerende forelesere (mange gode eksempler). Utradisjonelt opplegg for kurs. Aktiviserte deltakerne.

 • Masse kunnskap og humor.

 • Dere styrte med fast hånd, det ga trygghet. Veldig målbevisst og utrolig bra! Teori og praktisk trening i kombinasjon ga veldig bra effekt for meg.