? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs om Kreativ organisasjon

Mål

Formålet med seminaret om kreativitet i organisasjoner er å:

 • Gi deg en bedre forståelse av hva som kjennetegner en kreativ organisasjon.
 • Hjelpe deg til å gjøre mer av det som stimulerer kreativitet i organisasjoner.
 • Hjelpe deg til å gjøre mindre av det som hemmer kreativitet i organisasjoner.
 • Bidra til at du bedre kan utvikle kreativiteten i din organisasjon.

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjonen vil være utdrag og sammensetning fra bøker og artikler om kreativitet i organisasjoner.

Eksempler på artikkelsammendrag om kreativitet i organisasjoner er:

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change though developing innovative teams

Woodman, R.W., Sawyer, J.E. and Griffin, R.W.:
Toward a theory of Organizational Creativity
 

Kursets innhold

Kurset tar for seg temaer som:

 • Hva kjennetegner en kreativ organisasjon.
 • Kreativt individ, kreativ gruppe og kreativ organisasjon.
 • Utvikle kreativiteten i en organisasjon.
 • Stimulerer kreativitet i organisasjoner.
 • Organisatoriske hindringer for kreativitet.
 • Bruke kreative prosesser.
 • Frihet og autonomi (selvstyre).
 • Bruk indre motivasjon.
 • Oppmuntring til kreativitet.
 • Ressurser.
 • Aksept for risiko og feil.

Tidligere deltakeres uttalelser

De fleste kursene om kreativitet i organisasjoner som vi har hatt, er som deler av mer omfattende kurs om kreativitet for individ, gruppe og organisasjon. Vi har derfor tatt med uttalelser fra disse kursene.

 • Utbyttet overgår forventningene
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng
 • Meget omfattende, men bra stykket opp og presentert
 • Meget lærerikt og ikke minst opplysende
 • Inspirerende - alle er med
 • Meget kunnskapsrike kursledere
 • Avslappet og humoristisk tone
 • Meget fin veksling mellom teori og øvelser
 • Jeg har hatt stor glede av kurset
 • Variert, nøye planlagt og strukturert
 • Dette kurset inneholdt de emnene jeg synes er viktigst