? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Learning through Failure

Learning through Failure

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses,
Research in Organizational Behavior,
Vo. 14, p. 231-266, 1992

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Fordelene ved suksess

Sitkin tar for seg de tradisjonelle resultatene av tidligere suksess. Dess større samsvar i måtene vi tidligere har oppnådd suksess på:

 1. Dess større effektivitet har vi når vi siden skal oppnå ny suksess.

 2. Den tidligere suksessen vil også gi høyere samsvar i de ansattes mål og verdier.

 3. Organisasjonen vil også være mer stabil og samkjørt.

 4. De ansatte vil også være tryggere på at de vil overkomme mindre hindringer og tilbakeslag.

 5. Vi vil søke på en lavkostnadsmåte etter nye løsninger.

 6. Vi vil være mindre oppmerksomme på avvikende informasjoner.

 7. Vi vil være mindre tilbøyelige til å eksperimentere med nye og forskjellige ideer, prosedyrer, strukturer eller personell.

 8. Vi vil ha større motstand mot å ta risikoer.

 9. Vi vil ha høyere tilbøyelighet til å ensrette personell, subkulturer og administrative og tekniske prosedyrer.

Under stabile eller ikke for store endringer kan dette være fordelaktig.

Farene ved suksess

Men dette kan bli ødeleggende hvis det kreves større endringer for hele organisasjonen eller på viktige områder.

Fordelene ved å feile

Sitkin tar for seg fordelene ved å gjøre feil. Han mener at, i motsetning til hva mange tror, at det er nødvendig å feile en del ganger for å oppnå suksess.

Dette er spesielt viktig i organisasjoner og kan være nødvendig for organisatorisk læring og for at organisasjonen skal kunne tilpasse seg endringer.

Sitkin setter opp følgende fordeler ved at vi har opplevd en del feil tidligere:

 1. Vi vil være mer oppmerksomme på informasjoner som kan antyde at det er eller kan oppstå problemer.

 2. Vi vil lettere og hurtigere se, forstå og reagere på problemer.

 3. Vi vil søke mer etter nye løsninger.

 4. Vi vil være mer fleksible og dyktigere til å foreta endringer.

 5. Vi vil i større grad tørre å ta risiko.

Dette betyr ikke at all feiling er bra eller at vi bør prøve på å feile. Vi bør derimot aldri søke å feile for feilingens egen skyld.

Strategisk feiling

Men vi bør ha holdinger, systemer og prosedyrer som fører til ”intelligente” feilinger. Dette er:

 1. Feilene bør bare komme som en følge av gjennomtenkte handlinger som søkte suksess.

 2. Situasjonen hadde også et usikkert resultat.

 3. Feilene har moderate konsekvenser.

 4. Vi bør reagere raskt og hensiktsmessig på feilene.

 5. Feilene bør komme på områder som er tilstrekkelige kjente og forståtte til at vi kan lære effektivt av dem.

Selv om det er viktig med suksess på kort sikt, er det viktig at organisasjoner også tillater feil. Og at de har fornuftige systemer og prosedyrer som kan gi ønskede typer feil og muligheter til å lære av disse.

I praksis kan dette bety at en også belønner gode forsøk som fører til feil, og ikke bare suksesser.