? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv,
i Greve, A. og Kaufmann, G. (red):
Ledelse: Psykologiske og strategiske perspektiver, Tano, 1990

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

Wesenbergs artikkel bygger på hans forskningsarbeid i forbindelse med hans doktorgrad:

Wesenberg, Peter:
Creativity in Organizations:
A contradiction in Terms?
PhD thesis at University of Manchester Institute of Science and technology (UMIST). England, 1986

 

Kreativitetens eksistensielle sider

Wesenberg intervjuet 90 medarbeidere i en prosjektorganisert ingeniørbedrift i England. Han var i bedriften i 8 måneder og foretok også mer uformelle intervjuer, diskusjoner og observasjoner.

Wesenberg fant at ”deltakerne viste en meget sofistikert forståelse av kreativitet både rent begrepsmessig og relatert til dem selv som yrkesutøvere”.

De opplevde ”kreativitet som en meget viktig del av sitt arbeide”.

Wesenberg er opptatt av de eksistensielle sider ved arbeidet og opplevelsen av arbeidet.

Han påpeker at vi er en del av et felleskap vi selv er med å danne, samtidig som vi opplever at dette er en verden vi som individer er atskilt fra.

Dette preget også intervjuobjektenes oppfatning av kreativitet og av forholdene for kreativitet i organisasjonen.

Forståelsen av denne dualiteten i menneskets oppfatning av seg selv i sine omgivelser, kan også gi oss økt innsikt i kreativitet i organisasjoner.

 

 

Vi skaper selv et hemmende miljø

En konklusjon fra Wesenbergs undersøkelse er at deltakerne forventet at organisasjonen skulle sørge for at også deres eksistensielle behov ble tilfredsstilt i bedriften.

Wesenberg konkluderte: ”mange av de faktorer de opplevde som kreativitetshemmende, så ut til å være forbundet med at deres dypere behov ikke ble tilfredsstilt på denne måten”.

Han sier også: ”Det så ut til at mange av de elementene ved organisasjonen som deltakere på alle nivåer opplevde som kreativitetshemmende, kunne spores tilbake til deres egne handlinger.” Deltakernes egne handlinger førte til et miljø som de så opplevde som hemmende på deres kreativitet. Helt utilsiktet bidro de derfor til noe som de selv var imot.

Wesenberg konkluderer: ”At deltakerne i forskningsprosjektet bidro til å hemme sin egen og andres kreativitet, er på mange måter en deprimerende konklusjon siden de samme menneskene samtidig ønsket at kreativitet skulle være en viktig del av deres arbeide som ingeniører og ledere.”

En viktig konklusjon fra undersøkelsen er derfor at det er nødvendig å se sine handlinger i et helhetlig perspektiv.

Vi må oppfatte oss selv som en del av helheten og forstå at vi er med å skape denne.

De strategier vi bruker for å tilfredsstille våre eksistensielle behov er også med å forme den virkelighet som påvirker muligheten til å oppfylle de samme eksistensielle behovene. Dette gjelder også for vår kreativitet og våre muligheter til å utfolde og utvikle denne.