? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kurs i kreativitet

Mål

Dette kurset i kreativitet vil gjøre deg dyktigere til å:

 • Identifisere, forstå og løse problemer
 • Utvikle din egne og andres kreativitet
 • Tenke mer allsidig og fleksibelt
 • Stimulere hjernen mer og hemme den mindre
 • Bruke de mest effektive kreative metoder og teknikker

Undervisningsform

Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid.

Vi arbeider med deltakernes egne oppgaver og problemer.

Kursdokumentasjon

Boka
"Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning"
av Leif-Runar Forsth

Kursets innhold

Eksempler på emner som inngår i kurs i kreativitet er:

 • Den kreative tankeprosess
 • Kreative metoder og teknikker
 • CPS (Creative Problem Solving)
 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet
 • Bruk av tankestimulerende teknikker
 • Problemanalyse
 • Idéskaping
 • Få løsningene akseptert
 • Fra idé til gjennomføring
 • Utvikle egen, gruppers og organisasjoners kreativitet

Kreativitet

Kreativitet kan defineres på flere måter:

 • Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater
 • Kreativitet er å være i en skapende prosess
 • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave
 • Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Tidligere deltakeres uttalelser

Deltakere på kurs i kreativitet har uttalt:

 • Utbyttet overgår forventningene
 • Innholdet var interessant, inspirerte til videre arbeid og utvikling
 • Jeg er bedre rustet til å gå på oppgaver i jobb og privat sammenheng
 • Emnene er godt relatert til praktiske eksempler
 • Meget omfattende, men bra stykket opp og presentert
 • Meget lærerikt og ikke minst opplysende
 • Totalt sett - meget bra og interessant