? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ sertifisering

NIKs sertifisering i kreativitet

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – holder kurs og kreativ prosesstrening som kan føre til NIKs sertifisering

NIK sertifiserer følgende:

 • Kreative prosessledere

 • Kreative coacher

Kreativ coaching er delt i tre typer:

 • Kreativ coaching av enkeltmennesker
 • Kreativ gruppecoaching
 • Kreativ organisasjonscoaching

Kreativ coach utdannelsen er under utvikling.

NIK har gjennomført opplæring og sertifisering i Kreativ prosessledelse. Innholdet i denne kan imidlertid endre seg ettersom det utvikles nye kunnskaper i kreativitet.

 

 

Sertifisering:
Kreativ prosessleder

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – sertifiserer kreative prosessledere.

For å bli kreativ prosessleder må du ta følgende kurs:

Grunnleggende kurs i kreativitet

Kurs i kreativ prosessledelse

Kreativ praksis

I tillegg kreves 200 timer praksis og gjennomgang av ca. 1000 sider pensumlitteratur.

Praksis som kreativ prosessleder

Du må også ha 200 timer praksis som kreativ prosessleder.

Lese kreativ teori

Sertifiseringen som kreativ prosessleder krever også gjennomgang av ca. 1000 sider pensumlitteratur om kreativitet.

 

 

 

Sertifisering:
Kreativ coach

NIK – Norsk Institutt for Kreativitet – sertifiserer kreative prosessledere. Sertifiseringen skjer på tre nivåer:

 • Kreativ coaching av enkeltmennesker

 • Kreativ gruppecoaching

 • Kreativ coaching av organisasjoner.

DETTE OPPLEGGET ER UNDER UTARBEIDELSE.

Kreativ coaching av enkeltmennesker

Sertifisering i individuell coaching krever følgende kurs:

 • Alle de fire ”Grunnleggende kurs i kreativitet”

 • Kreativ coaching 1

 • Individuell kreativ coaching

I tillegg kreves 50 timer praksis og gjennomgang av ca. 500 sider pensumlitteratur.

Kreativ gruppecoaching

Sertifisering i kreativ gruppecoaching krever:

 • Sertifisering i individuell kreativ coaching

 • Sertifisering som kreativ prosessleder.

 • Kurs i Kreativ gruppecoaching.

 • Kurs i visjoner

I tillegg kreves 100 timer praksis og gjennomgang av ca. 500 sider pensumlitteratur.

Kreativ organisasjonscoaching

Sertifisering i kreativ organisasjonscoaching krever:

 

I tillegg kreves 100 timer praksis og gjennomgang av ca. 500 sider pensumlitteratur.