? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Divergens - konvergens

Divergens - konvergens

Divergens betyr å spre eller gå fra hverandre.

Konvergens betyr å gå sammen eller samles.

Teknikken med divergens fulgt av konvergens inngår i mange kreative problemløsningsmetoder og teknikker.

Den er en praktisk måte å gjennomføre prinsippet om å utsette vurdering.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

 

 

Diverger og konverger

Divergens - spre

I den divergente fasen prøver vi ofte å finne flest mulig ideer. Dette gjøres uten at vi vurderer, kommenterer eller diskuterer ideene. Når vi har fått nok ideer eller har brukt lang nok tid, avsluttes divergensfasen.

Konvergens - samle

Konvergensen består da i å velge ut de ideene vi ønsker å gå videre med.

Dette kan gjøres i flere skritt.

Vi kan for eksempel først merke av alle de ideene det muligens kan være verdt å ta med seg videre, for så etterpå å velge et mer begrenset antall.

Eksempler på Divergens - konvergens

Vi skal nå se på noen enkle eksempler på anvendelsen av prinsippet divergens fulgt av konvergens.

Som vi vil se, er dette et prinsipp vi ofte naturlig bruker.

Kinobesøk

Hvis vi har lyst til å gå på kino i Oslo uten at det er et bestemt stykke vi ønsker å se, går vi ofte fram på følgende måte:

Divergens

Først ser vi raskt igjennom alle kinoannonsene. Dette er den divergente fasen.

Hvert av kinostykkene er på en måte en idé til et stykke vi kan se.

Konvergens

Etter dette første gjennomsynet, er vi ferdige med divergensen og kan begynne med konvergensen.

Denne skjer ofte slik at vi først velger ut noen stykker som vi kunne tenke oss å se. Eventuelt så eliminerer vi en del stykker som vi helt sikkert ikke vil se.

Vi står da igjen med et begrenset utvalg i forhold til alle mulige kinostykker.

Vi tenker oss om, vurderer de forskjellige stykkene og diskuterer, hvis vi er flere som skal gå på kino sammen.

Konvergensen kan på denne måte være en trinnvis prosess der vi til slutt ender opp med ett eller to kinostykker.

Sammen på tur

En gruppe mennesker skal på tur sammen. De vet ikke hvor.

Divergens

Hver person kan få i oppdrag å finne tre forslag til hvor de skal dra på skoletur.

Alle forslagene blir så skrevet opp og hengt opp på veggen.

Konvergens

Alle som skal være med på turene kan få (for eksempel) tre stemmer til å sette på en, to eller tre av de forslag som er kommet fram. Dette er da første trinn i konvergensen.

Så kan vi diskutere de forslagene som har fått flest stemmer, for til slutt å stemme over det forslaget som skal gjennomføres i praksis.