? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Definisjoner av kreativitet

Definisjon av kreativitet

Det finnes mellom 100 og 200 forskjellige definisjoner av hva kreativitet er. De fleste av disse hører inn under en av de tre hovedtypene:

  • Kreativt resultat
  • Kreativ prosess
  • Kreativ opplevelse
     

En definisjon av kreativitet kan også være en blanding av denne type definisjoner.

Kreativt resultat

Ordet kreativitet betyr evnen til å skape. De fleste mennesker forbinder kreativitet med nyhet. Men at noe er nytt er ikke nok til å gjøre det til noe kreativt. Det må også ha en verdi utover det å være nytt.

En måte å definere kreativitet på, tar utgangspunkt i noe vi vil kalle et kreativt resultat. Et kreativt resultat kan være et kunstverk, en løsning på et problem eller hva som helst annet som er laget eller utviklet. En måte å definere kreativitet på, er ut fra dette:

Evnen til å skape nye og nyttige resultater.

Vi trenger ikke her å legge alt for stor vekt på ordet nyttig. Ordet nyttig kan også erstattes med andre betegnelser som vi oppfatter som positive, for eksempel vakkert, hyggelig eller morsomt.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

 

Kreativ prosess

Da en begynte å studere kreativitet nærmere, fant en fort ut at den sikreste måte å nå kreative resultater på, var å prøve å skape en kreativ prosess. Mange av de mennesker som ble regnet for kreative, viste seg å arbeide etter spesielle prosesser eller arbeidsmetoder når de skapte sine kreative resultater. En annen måte å definere kreativitet på er derfor:

Kreativitet er å være i en skapende prosess.

Dette førte til at en konsentrerte seg mer om å studere prosesser enn selve resultatene. En fant etter hvert ut at det var visse kjennetegn som karakteriserte kreative prosesser. Disse kjennetegnene ble så bakt inn i såkalte kreative metoder og teknikker. Ved å følge disse kreative metodene og teknikkene kunne en simulere en kreativ prosess. Dette var ofte tilstrekkelig til å gi et kreativt resultat. Virkeligheten var at simuleringen som regel gikk over i en ekte kreativ prosess.

De kreative metoder og teknikker er basert på en forståelse av hva som hemmer og hva som stimulerer kreativiteten. Spillereglene for metodene og teknikkene er laget slik at de styrer prosessen utenom det som vanligvis hemmer en prosess. Samtidig sørger de for at vi bruker arbeidsmetoder som fører oss inn i en kreativ arbeidsprosess.

 

 

Kreativ opplevelse

Et annet resultat av studiene av kreativitet, var at den kreative prosessen ofte medførte bestemte stemninger eller sinnstilstander. Vi kjenner alle gleden over å ha skapt noe. Det trenger ikke være noe så fantastisk nytt og fint, det holder med for eksempel å ha malt en stol. Eller å ha bakt et brød, dekket et bord, reparert en sykkel eller løst en kryssordoppgave.

En tredje måte å forstå kreativitet på, er å ta utgangspunktet i den kreative opplevelse. Denne uttrykkes ofte ved ordet skaperglede. En variant av dette er tilfredsstillelsen ved å ha løst et problem. Den tredje måte å definere kreativitet på, er derfor å definere kreativitet på grunnlag av en indre opplevelse:

    Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave.

Samsvar og motsetninger

Ofte vil det være samsvar mellom noe som er definert som kreativt enten vi bruker den ene, andre eller tredje av disse måtene å definere kreativitet på.

En prosess som defineres som kreativ, fører ofte til et kreativt resultat. Både prosessen i seg selv og resultatet kan gi en kreativ opplevelse.

Men det finnes også tilfeller der det er motstrid mellom de tre måtene å definere kreativitet på. Noe som er kreativt ifølge en definisjon, trenger ikke å være det ifølge de andre. En forklaring på dette er at det som er kreativt for en person, ikke nødvendigvis er det for en annen. Et menneske som har malt hundrevis av stoler, føler kanskje ikke den samme skapergleden som den som har malt sin første stol.

Det viktige for de fleste formål er ikke å ha en presis definisjon av hva kreativitet er. Hensikten med de tre måtene å definere kreativitet på, er å gi en bedre forståelse av hva kreativitet er. Denne forståelsen får du ikke gjennom en definisjon ved hjelp av ord, men ved at du kjenner igjen tilsvarende fra deg selv og dine egne erfaringer.

De tre definisjonene er først og fremst tre forskjellige vinkler å se kreativitet fra. Vår kunnskap om hjernen og dens prosesser er for begrenset til at vi kan få en fullstendig forståelse av kreativitet. Men vi har alle nok kunnskaper og erfaringer til å få en tilstrekkelig god intuitiv forståelse av både vår egen og andres kreativitet. Og nok til å vite hvordan vi kan utvikle vår egen og andres kreativitet.