? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Nødvendigheten av kreativitet

Kreativitet er nødvendig for å finne nye og bedre løsninger.

Kreativitet er viktig for å se og forstå problemer, utfordringer og muligheter.

Kreativitet er nødvendig for at mennesket fullt ut skal være menneske.

 

Fra situasjon til handling

Tradisjonelt forbindes ofte kreativitet med nye og gode ideer. Det er riktig at kreativitet er viktig for å:

 • Finne nye produkter.
 • Forbedre eksisterende produkter.
 • Utvikle bedre eller nye arbeidsmåter og arbeidsprosedyrer.
 • Utvikle bedre fungerende organisasjoner.

Men moderne kreativitet har også med å:

 • Identifisere og analysere problemer og utfordringer tidligere og bedre.
 • Se nye muligheter før andre.
 • Velge og bearbeide ideer til ferdige løsninger.
 • Få forslag gjennom.
 • Gjennomføre planer.

Hjernen kan brukes bedre

Vitenskapen om hjernens virkemåte er ennå i sin barndom. Hjernen har hemmeligheter som vil forbli hemmeligheter i overskuelig framtid.

Men allerede i dag har vi kunnskap som gjør det mulig for hver enkelt av oss å utnytte hjernen på en helt annen og langt bedre måte. Kunnskap som gjør det mulig for grupper av mennesker å arbeide bedre og mer effektivt sammen.

 "Hjernerevolusjonen" er viktigere enn den teknologiske revolusjon. Kunnskap om og trening i å få hjernen til å arbeide på nye og mer fleksible måter er en del av dette. Hjernen er noe av det som skiller mennesket fra andre dyr.

 

Beskrivelsen er basert på bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Trivsel og effektivitet

Praktisering av kreativitet betyr av vi praktiserer de viktigste kreative prinsippene. Dette skjer ofte ved at vi anvender kreative metoder og teknikker. Praktisering av kreativitet fører til:

 • Økt trivsel.
 • Mer effektiv bruk av menneskelige og materielle ressurser.

Møte økt konkurranse

I mange sammenhenger blir verden mindre og mindre. Dette krever evne til raskere omstilling og endring. Det krever også at vi blir dyktigere til å bruke våre ressurser. Og at vi blir dyktigere til å utvikle mennesker faglig og personlig.

Dette er noen av grunnene til at kreativitet som fag har utviklet seg så hurtig og langt i løpet av de siste tiårene.

Verden trenger kreativitet

Verden er i dag i rask endring.

Menneskeheten har i dag muligheter som menneskeheten aldri har hatt tidligere.

Men vi står også overfor store problemer som må løses i nærmeste framtid.

Kreativitet og kreative mennesker er derfor nødvendig for samfunnet.

Det er derfor viktig at skolen utvikler evnen til å lære og til å tenke. Undervisning i kreativitet er viktigere enn noen gang før.

 

 

Nye spørsmål - nye svar

Mennesket har til alle tider søkt spørsmål, løsninger på dem og så nye spørsmål igjen. Et barn er født med en sterk nysgjerrighet og med vilje til å se og oppleve nye ting. Kreativitet er også av betydning i menneskets søken etter svar på de evige spørsmål.

Mennesker trenger kreativitet

Evnen til kreativitet er viktigere og viktigere for det enkelte menneske.

Tidligere var samfunnet mer stabilt. Mennesker kunne lære seg et yrke og andre ferdigheter og klare seg med dette gjennom hele livet.

I framtida må vi tilpasse oss stadige endringer, mestre nye situasjoner og hele tiden lære nye ting.

Tidligere var stabilitet et grunnlag for trygghet.

I framtida blir evnen til endring en basis for trygghet.

Kreativiteten er en viktig del av denne evnen.

For mennesket fullt ut å være menneske

En mer helhetlig bruk av hjernen, dens tenkeevne, intuisjon, følelser og stemninger, er nødvendig for at mennesket fullt ut skal være menneske.

Kreativitet er en viktig del av det å være menneske.

Kreativitet er gøy

Å lage noe nytt er gøy. Det trenger ikke være så fantastisk nytt for at det skal være moro. Å pusse opp og male en gammel bokhylle kan være nok til å gi oss gleden og tilfredsstillelsen over å ha skapt noe. Eller å sette sammen en blomsterbukett på vår egen måte.

Vi liker også godt å løse vanskelige oppgaver. Mange søker slike oppgaver helt frivillig. Julenøtter, kryssord og puslespill er eksempler på oppgaver som vi frivillig gir oss i kast med.

Kreativitet er nødvendig

I andre tilfeller er det en nødvendighet å løse problemer.

Men selv problemer som vi helst skulle vært foruten, kan gi oss noe positivt. Det gir en tilfredsstillelse å ha løst en oppgave, og selv de mest ubehagelige problemer kan inneholde en kime til menneskelig vekst og utvikling.

Kreativitet og problemløsning er en nødvendig del av et menneskes liv og henger også nøye sammen med personlig vekst og med muligheten til selvrealisering og til å leve et tilfredsstillende liv.