? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Stimulerer individuell kreativitet

 

Aller mennesker er kreative

Alle mennesker er kreative.

Alle kan bli mer kreative.

Men noen er mer kreative enn andre.

Og noen utvikler sin egen kreativitet mer enn andre.

Kreativ gruppe

Vår kreativitet blir påvirket av den gruppen vi er. Hvordan og hvor mye vi utfolder vår individuelle kreativitet, avhenger også av gruppen. Gruppen kan være kreativt stimulerende. Se:

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

En måte å øke individuell kreativitet på, er derfor å gjøre gruppen mer kreativ. Se:

KREATIV GRUPPE

Kreativ organisasjon

Organisasjonen påvirker både gruppe og den individuelle kreativiteten.

En måte å øke individuell kreativitet på, er derfor å gjøre organisasjonen mer kreativ. Se:

KREATIV ORGANISASJON

Fra bøkene

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth og

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Kreative mennesker

Noe av det som påvirker et menneskes kreativitet, er nevnt under.

For å slippe fram og utvikle din kreativitet, kan du slippe fram disse egenskapene i deg selv. Og utvikle disse videre.

Nysgjerrighet

Nysgjerrighet er en sterk drivkraft til å finne ut ting, finne ut hvordan ting henger sammen, hvordan problemer kan løses osv.

Interesse og engasjement

Det er alltid lettere å arbeide med det som interesserer og engasjerer oss. Interesse og engasjement øker også motivasjonen og utholdenheten når vi arbeider med en oppgave.

Mental fleksibilitet

Det er mange måter å se saker på. Og det er mange måter å løse problemer på. Villighet til å se saken fra andre sider og til å prøve nye måter kan være en fordel når et problem skal løses.

Arbeidsomhet og utholdenhet

Det tar ofte tid og arbeid å gjøre noe med et problem. Dess mer du arbeider og dess lenger du holder ut, dess større er sjansen for å finne en løsning.

I et forsøk viste det seg at de gruppene som greide å løse et problem, hadde forsøkt 1 1/2 gang mer enn de som ikke klarte det.

Lekenhet og spontanitet

Dette er også uttrykk for mental fleksibilitet og gjør at vi bruker mer av våre muligheter. Det betyr også at vi ikke tar oss selv for alvorlig, noe som gjør at vi tør å slippe oss mer løs.

Kreative mennesker

Intelligens

Intelligens defineres vanligvis som evnen til å løse nye problemer på bakgrunn av tidligere erfaringer.

Intelligens kan ta mange former. Ifølge definisjonen er for eksempel en som er flink til å løse problemer mellom mennesker, intelligent. Alle som er flinke til å løse en eller annen form for problemer, er derfor intelligente. Alle mennesker er derfor intelligente på sin måte.

Det er uklart om dette betyr at det finnes forskjellige former for intelligens eller om det bare er varianter av samme grunnleggende intellektuelle ferdighet.

Det er ingen klar sammenheng mellom kreativitet og IQ. Det vil si, noen forsøk har vist at spesielt kreative mennesker ofte har høy IQ, mens andre forsøk har vist at de har lav IQ.

Mange ferdigheter og kunnskaper

Kunnskaper ikke bare om saken, men også fra helt andre områder, er en fordel i problemløsning. Og tilsvarende er det for ferdigheter.

Liker kompleksitet

Hvis en person liker kompleksitet, blir han/hun ikke så lett skremt av kompliserte oppgaver. Han/hun kan til og med like en oppgave bedre hvis den er komplisert.

Trygghet og uavhengighet

Trygghet er et godt grunnlag for kreativitet. Og uavhengighet gjør at vi mer tør å gjøre ting på andre måter enn det som er vanlig.