? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ organisasjon

Kreativ organisasjon

Definisjon: Kreativ organisasjon

En definisjon av en kreativ bedrift eller annen kreativ organisasjon:

"At enkeltmennesker som arbeider sammen i et komplekst sosialt system skaper verdifulle, nye produkter, tjenester, ideer, prosedyrer eller prosesser."

En annen definisjon av en kreativ bedrift eller annen kreativ organisasjon:

"En bedrift er kreativ hvis de ansatte gjør noe nytt og mulig nyttig uten at de har blitt direkte fortalt eller vist hva de skal gjøre."

Kreativ organisasjon

For at en organisasjon skal være kreativ er det nødvendig med kreative ansatte. Se:

KREATIV PERSON

Det er også nødvendig at de grupper organisasjonen består av, er kreative: Se:

KREATIV GRUPPE

Det er spesielt viktig med kreative ledere. En kreativ leder, er en leder som kan utøve kreativt lederskap. Se:

KREATIV LEDER

Men dette er ikke nok.

Organisasjonen i seg selv må også være kreativ.

 

 

Kreativ organisasjon

Følgende faktorer kan være av betydning for å utvikle kreativiteten i en organisasjon.

Frihet og autonomi (selvstyre)

De fleste undersøkelser konkluderer med at frihet og autonomi er viktig for at en organisasjon skal være kreativ.

 • Høy grad av selvstyre i det daglige arbeidet.

 • Eierskap og kontroll over eget arbeid.

 • Mulighet til selv å velge hvordan en løser oppgavene.

Bruk indre motivasjon

De fleste undersøkelser konkluderer også at indre motivasjon er nødvendig for kreativitet. West mener at indre motivasjon  kan støttes ved å sørge for:

 • Variasjon i ferdigheter.

 • Variasjon i utfordringene.

 • Identifikasjon med oppgavene.

 • Tilbakemeldinger på arbeidet.

 • Autonomi (selvstyre, frihet).

Oppmuntring til kreativitet

Amabile har i forskningslitteraturen funnet mange faktorer som kan oppmuntre til kreativitet i en organisasjon:

 • Oppmuntring til å ta risiko.

 • Oppmuntring til å finne ideer.

 • Verdsetting av innovasjon på alle nivåer i organisasjonen, fra topp til bunn.

 • Tillatelse til å gjøre noe uvanlig. Enten ved at situasjonen tillater det eller ved at det blir direkte fortalt at det er tillatt/ønsket.

 • Rettferdig, støttende og informativ støtte til ideene.

 • Anerkjennelse og belønning av ideer. Hvis en deltar i en kreativ aktivitet bare for belønningens skyld, kan belønningen virke hemmende på kreativiteten.

 • Ideene flyter rundt i organisasjonen.

 • Mekanismer for å utvikle nye ideer.

 • Klare mål

Ressurser

 • Tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene.

 • Ressursmangel kan virke demotiverende hvis det oppfattes som at prosjektet ikke verdsettes.

Aksept for risiko og feil

Det er viktig at viljen til og forsøk på å være kreativ og innovativ, belønnes. Slike forsøk kan også mislykkes. Det må derfor være aksept for å gjøre feil og å mislykkes. Se artikkelsammendragene i spalten til høyre. Spesielt:

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

 

Organisatoriske hindringer for kreativitet

De viktigste hindrene for kreativitet i en organisasjon, er at forholdene for kreativitet ikke er godt nok til stede.

Du finner mer om hva som kan hemme kreativitet i organisasjoner her:

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

 

Utvikle kreativiteten i en organisasjon

Kurs i kreativitet

Det finnes i dag enorme kunnskaper om kreativitet. Det er nødvendig å lære dette for å utvikle kreativiteten individuelt, i grupper og i organisasjoner. En del kan læres ved å lese. Et viktig tiltak er derfor å gjøre hjemmesiden kreativtnorge kjent og tilgjengelig for de ansatte.

Men en del prinsipper i kreativitet, og bruk av kreative metoder og teknikker, læres langt bedre ved praktisk trening. Det er lettest å få dette til under veiledning av en dyktig kreativ kursleder eller kreativ prosessleder.

Hvis organisasjonen arrangerer kurs i kreativitet, er dette også et signal om at organisasjonen tar kreativitet alvorlig.

Trening i kreative metoder og teknikker fører også til at vi blir mer kreative også når vi ikke bruker disse.

Bruke kreative prosesser

Organisasjonen må også ta i bruk kreative prosesser. Det betyr at de ansatte må lære kreative metoder og teknikker. Se:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

Dette betyr at en del av de ansatte må ha opplæring som kreative prosessledere.

Organisasjonen må også legge forholdene til rette for kreative prosesser.

Utvikle kreative sider

Det er sider ved alle organisasjoner som stimulerer kreativitet i organisasjonen. Og det er sider som hemmer kreativitet.

Et tiltak er da å utvikle organisasjonen i tråd med dette. Denne siden og litteraturen i oversikten under, gir noen gode råd.

Litteratur

Det meste av det som er på hjemmesiden kreativtnorge , er av betydning for kreativitet i bedrifter og andre organisasjoner.

Artikkelsammendrag

Følgende artikkelsammendrag fra artikler om kreativitet, kan være  nyttige for å forstå organisatorisk kreativitet.

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change through developing innovative teams

Woodman, R.W., Sawyer, J.E. and Griffin, R.W.:
Toward a theory of Organizational Creativity