? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Oppgaver til etisk refleksjon og diskusjon

Av Leif-Runar Forsth

Denne artikkelen er et utdrag fra rapporten "Etikk for ledere".

 

Artikkelen inneholder flere oppgaver til egen refleksjon eller diskusjon i grupper. I gruppearbeider kan vi forestille oss at vi sitter i et ledermøte som skal behandle den saken som beskrives i oppgaven.

Mange vil innvende at de har for lite informasjon til å kunne ta en beslutning. I praksis er det ofte slik at vi må ta beslutninger med begrenset informasjon. Selv om informasjonen kan være mer omfattende enn den som er gitt i oppgavene, er det ofte slik at vi ikke har tilgjengelig all informasjon som kan være av betydning for beslutningen.

Hvis noen mener informasjonen ikke er tilstrekkelig til å ta en beslutning, kan det være en nyttig oppgave å finne ut hvilken informasjon som er nødvendig for å ta beslutningen. Og hvilken informasjon som skal til for at en skal velge det ene løsning på bekostning av det andre (eller omvendt). Det er ofte nyttig å spørre seg selv hva som skal til for at en skal beslutte noe annet enn det en først hadde tenkt.

Alle oppgavene, både personene i dem og hendelsene, er oppdiktet. De er konstruert slik at de illustrerer situasjoner som kan forekomme og som har forekommet. De er basert på egne erfaringer, historier jeg har hørt fortalt eller lest i aviser, tidsskrifter eller bøker, bl.a. Aarum, Demirell, Hole, Stangeland og Waitz (1995), Beauchamp (1993), Getrison (1993), Marstrander (1994), Raaheim (1993A og 1993B) og Thune og Rynning (1994).

Beauchamp (1993) inneholder 35 omfattende eksempler (cases) fra amerikansk næringsliv.

 

Oppgave 1 - Medarbeider har underslått

Du har funnet ut at en av dine medarbeidere har underslått nærmere 200.000 kroner. Det viser seg at vedkommende var i en alvorlig pengeknipe. Ektefellen hadde mistet arbeidet og en av barna hadde en sykdom som krevde store ressurser, bl.a. en operasjon i Sveits. Hva gjør du (velg en eller flere av svarene):

1. Lar vedkommende beholde stillingen

2. Avtaler tilbakebetalingsplan

3. Gir vedkommende sparken på dagen

4. Gir vedkommendede tre måneders oppsigelse

5. Lar vedkommende få si opp selv

6. Lar vedkommende få tid til å finne en annen jobb

7. Annet?

 

Oppgave 2 - Bonuspoeng på reiser

Flere av dine medarbeidere har reist mye i forbindelse med den kraftige økningen i bedriftens eksport. Tidligere var det vanlig at de ansatte kjøpte lavprisbilletter. I den seinere tid har flere og flere av dine medarbeidere begynt å reise på Business Class siden det gir flere bonuspoeng.

Hva gjør du:

1. Ingenting

    2.Sier til dine underordnede at denne praksisen godtas og at de kan bruke bonus-pengene til reiser for seg og sin familie

3. Stopper dette og pålegger alle å bruke billigste flybilletter som før

4. Bestemmer at bonuspoengene skal tilfalle bedriften

5. Annet?

 

Oppgave 3 - Bestikkelser for å få kontrakt

Du har forhandlet fram en kontrakt i utlandet som vil være svært lønnsom for din bedrift. Den vil føre til at dere kan øke arbeidsstokken med 10 til 20%. Uten avtalen vil det være sannsynlig med en tilsvarende reduksjon i arbeidsstokken.

Like før avtalen skal undertegnes, får du beskjed av avtalemotpartens leder om at en annen norsk bedrift (din hovedkonkurrent på hjemmemarkedet) er villig til å betale

kr. 500.000,- i bestikkelser til lederen i kundebedriften for å få kontrakten. Lederen vil godta dette tilbudet hvis ikke du er villig til å gjøre det samme. Dette kan ordnes ved en fiktiv faktura til et sveitsisk konsulentfirma.

Hva gjør du?

 

Oppgave 4 - Innsidehandel

Du har nettopp mistet jobben og kan vanskelig få noen ny på hjemstedet. Ektefellen vil ikke flytte til noe annet sted da det ikke vil være bra for deres barn å bli revet vekk fra det gode miljøet på skolen og der dere bor. Uten dine inntekter kan dere ikke beholde huset, deres drømmehus som dere bygget for to år siden.

Din nærmeste venn som du har kjent fra barndommen, tar deg med på hyttetur slik dere pleier hvis en av dere har problemer. Da dere sitter ved peisen med en pjolter, kommer han med et forslag.

Han har nettopp undertegnet en hemmelig kontrakt i midtøsten for sitt firma. Når avtalen blir kjent, vil kursen på firmaets aksjer stige betydelig. Han har skaffet finansiering til å kjøpe et større antall aksjer, men kan ikke gjøre det i eget navn da innsidehandel er strengt forbudt i hans bedrift. Du er den eneste han stoler nok på til å involvere i en slik operasjon. Han foreslår at du kjøper aksjene med hjelp av hans finansiering (risikofritt for deg) og at dere etterpå deler fortjenesten. Din halvdel vil bli mer enn nok til å betale ned lånet på huset.

Hva gjør du?

 

Oppgave 5 - Det fantastiske tilbud

Alfred Steinrik II eier 45% av aksjene i Steinrik Fabrikker AS. Hans søster Alfride eier 15% og deres tre yngre brødre 13.1/3% hver. Bedriften ble grunnlagt av deres oldefar Alfred Steinrik I. Styret består av de fem søsknene.

For en del år siden var Steinrik Fabrikker i ferd med å gå konkurs under ledelse av daværnde adm.dir. Alfred Steinrik II. Familien fant ut at de, for første gang i bedriftens historie, måtte ha en leder utenom familien, hvis fabrikken skulle reddes.

Alfred som tidligere hadde forfremmet deg fra produksjonsarbeider til leder for en avdeling, gikk sterkt inn for å ansette deg som ny adm.dir. Alle andre, inkludert de engasjerte konsulentfirmaer, gikk imot dette, da det var åpenbart at du ikke var kvalifisert for en slik oppgave. Ved hjelp av lillesøster Alfride fikk Alfred sin vilje gjennom.

Under din ledelse har Steinrik Fabrikker hatt en eventyrelig framgang. Omsetningen er mangedoblet og det er etablert datterfirmaer i en rekke land. Ditt bilde har to ganger vært på forsiden av Fortune. Første gang et bilde av deg stående foran Steinrik Fabrikkers California fabrikk, og andre gang med ditt ansikt over hele forsiden.

Steinrik Fabrikker (som nå heter Steinrik International AS) aksjer vil om et år bli lansert på børsen, først Oslo børs og siden i New York og Tokio. Analytikere anser at børsverdien vil ligge betydelig over aksjenes bokførte verdi på 873 millioner kroner.

Alfred Steinrik II inviterer deg en dag hjem til seg selv. Han forteller at hans høyeste ønske er at det igjen skal sitte en Steinrik som leder i selskapet. Han har ingen barn selv, men ønsker at hans søstersønn Alfred Steinrik III skal overta om noen år slik at Alfred II og hans søster skal oppleve dette mens de ennå er i live.

Alfred Steinrik III er nå ferdig utdannet økonom fra USA. Du kjenner ham fra månedene med hans sommerjobber på fabrikken. Fra dette er du overbevist om at han aldri kan bli kvalifisert, hverken faglig eller menneskelig, til å lede et konsern som Steinrik International AS. Du er overbevist om at han i løpet av noen få år vil ruinere bedriften, hvis han slipper til.

Du sier dette til gamle Alfred Steinrik II. Han er takknemlig for din åpenhjertighet og ærlighet. Men han er overbevist om at hvis du er villig til å være veileder for unge Alfred Steinrik III noen år før han overtar, så vil det gå bra. Hvis du er villig til å gjøre dette for å glede to gamle mennesker, så skal han belønne deg rikt, noe han mener du virkelig fortjener. Han tilbyr deg 5% av aksjene i Steinrik International AS.

Hva gjør du?

 

Oppgave 6 - Farlige kjemikalier?

Denne oppgaven er delt i tre. Du (eller gruppen hvis det er en gruppe-diskusjon) bør ha tatt beslutning på del 1 før du går over til del 2 og del 2 før du går over til del 3.

Del 1

Du er leder i bedriften Lilleby Fabrikker AS som med sine 738 ansatte er Lillebys største arbeidsplass. Lilleby ligger innerst i den idylliske Lillevik.

Fabrikken produserer hardværsklær for arbeid og fritid. Suksessen skyldes at klærne er overflatebehandlet med et spesielt impregneringstoff som fabrikken har patent på. I de seinere år har produktene også slått an i andre land, spesielt i USA, og eksporten utgjør nå 47% av omsetningen.

Bedriften har en god egenkapitalsituasjon og lønnsomhet. Den kunne siste år utvide arbeidsstokken med 43 ansatte, noe som ble godt mottatt i Lillevik der arbeidsledigheten er over 20 %. Det er planlagt å ta inn ytterligere 30 til 40 nye i år.

Din niese Abelone, som du står meget nær, studerer ved en distriktshøyskole og er meget opptatt av miljøvern. Hun ble stolt av deg da du, som leder for Lilleby Fabrikker, i fjor fikk Næringslivets Miljøvernpris.

Hennes barndomsvenninne og studiekamerat Caroline, har i sin hovedoppgave studert misdannelser ved fødsler. Resultatet ble at Lilleby har et høyere antall misdannelser ved fødsler og et markert høyere antall spontanaborter enn ellers i landet. Det er ikke kjent hva som er årsaken.

Abelones samboer fikk under sin sommerjobb på Lilleby fabrikker, kjennskap til hvilke kjemikalier som blir brukt i den spesielle overflatebehandlingen. Han har funnet ut at en kanadisk undersøkelse har vist at en nødvendig bestanddel i blandingen til impregneringen er kreftframkallende. Undersøkelsen er ikke bekreftet av andre undersøkelser.

Du blir bekymret og foretar selv noen uformelle undersøkelser. Det viser seg at sykefraværet er betydelig høyere på de avdelingene som blander impregneringstoffet og de som overflatebehandler tøyet med dette. Du kommer til å huske på at flere av de som har arbeidet ved disse avdelingene har fått kreft, men mener å huske at de var storrøykere. Du har ikke noen tall som viser økning i antall krefttilfeller i disse avdelingene.

Du er usikker på hva du skal gjøre. Hvis bedriften må slutte å bruke dette impregneringstoffet til overflatebehandling av sine hardværsklær, så vil den miste sitt konkurransefortrinn. Du antar at dette vil bety betydelige tap og i verste fall nedleggelse av bedriften. Hvis det ble kjent at bedriften har brukt et helseskadelig stoff i sine hardværsklær, eller at det er mistanke om det, kan dette i seg selv ødelegge dens omdømme og markedsposisjon.

Du har ikke lyst til å diskutere dette med din ektefelle da du ikke vil bekymre din ektefelle unødvendig. Deres hjemmeboende datter er nå gravid i annen måned.

Du har nevnt dine mistanker for lederen av bedriftens største fagforening, som også er formann i den lokale avdeling av naturvernforbundet. Han mener at det ikke er noen grunn til å tro, eller engang mistenke, at impregneringstoffet er skadelig. Han fraråder en nærmere undersøkelse da denne i seg selv kan ødelegge bedriftens og produktenes rykte og da han mener en slik undersøkelse er helt unødvendig.

Hva gjør du?

Oppgaven fortsetter - del 2

Carolines undersøkelse har vakt oppsikt og en ung journalist i byens avis, Lilleby og Omegn Blad, har tatt kontakt med deg. Han arbeider utfra følgende teorier om hva skadene på nyfødte kan skyldes:

- Giftig nedfall fra industri på kontinentet

- Forurensning fra en lokal bedrift

- Den spesielle sammensetningen av jordsmonnet i Lilleby

Han har ingen mistanke til Lilleby fabrikker, og har tatt kontakt med deg fordi du er kjent som en ansvarsbevisst leder som tar spesielt hensyn til miljø og mennesker. Han nevner imidlertid noen andre bedrifter som han mistenker. Han vil gjerne høre din mening om sine teorier.

Hva sier du til journalisten?

Hva gjør du ellers?

Oppgaven fortsetter - del 3

Journalistens artikler vekker oppsikt i Lilleby, og også i resten av landet. Ikke bare pga. sitt tema, men også for sin saklighet og faglige tyngde (som først og fremst skyldes dine faglige råd).

Hovedstadsavisen Dagens Gang slår saken opp under overskriften "Dødens idyll". Hele forsiden prydes av et bilde av Lilleby med et dødningehode monteret over.

Din niese Abelone og hennes vennine Caroline kommer på besøk for å snakke med deg. Av deres alvorlige uttrykk forstår du at det ikke dreier seg om noen samtale slik dere ellers pleier å ha. Dvs. ikke om politikk, livet, filosofi eller råd for sine forhold til gutter.

De har fått mistanke om at fabrikkens impregneringstoff kan være årsaken til skadene. De vil at du skal sørge for at fabrikken slutter å bruke dette, i hvert fall til det er bevist at det ikke er skadelig. De vil også at du skal sette i gang nærmere undersøkelser. De har også diskutert dette med din datter.

Du forsikrer dem at det er liten grunn til å tro at impregneringstoffet er skadelig og forteller dem om journalistens teorier.

De føler seg ikke trygge og sier at de vil fortelle journalisten om sin teori, hvis ikke du gjør noe.

Du tar saken igjen opp med fagforeningslederen. Han mener det samme som før. Han får støtte av de øvrige tillitsvalgte.

Hva gjør du nå?

 

Oppgave 7 - Fra fagforeningsleder til ledende stilling

Du har vært fagforeningsleder i mer enn 12 år. I løpet av denne tiden har foreningen tredoblet medlemstallet, delvis som en funksjon av ekspansjonen i bransjen og delvis på grunn av din dyktighet som tillitsvalgt.

Du har tatt oppgaven din som tillitsvalgt meget alvorlig og har etter hvert fått store kunnskaper om fagforeningsarbeid, forhandlinger, bedriften du arbeider i og bransjen. Du nyter stor tillit og respekt både blant de som har valgt deg og dine forhandlingsmotparter i arbeidslivet.

En dag får du et tilbud fra den største bedriften i bransjen. Det framsettes av administrerende direktør som du mange ganger har møtt i forhandlinger. Du tilbys en ledende stilling som fører til at din lønn mer enn dobles. Begrunnelsen er at bedriften i den fortsatte ekspansjon trenger personer av din kaliber. Ledere som har kjennskap til bransjen, evnen og viljen til å stå på og innsikt og forståelse i hvordan de ansatte og deres foreninger tenker og handler.

Hva gjør du?

 

Oppgave 8 - Miljøvern i jobb og fritid

Du har siden ungdommen vært meget miljøinteressert og er fremdeles medlem av flere miljøvernorganisasjoner. Du har også gjort miljøinteressen til ditt yrke og er nå en av landets fremste eksperter på å behandling miljøavfall. Du har, på vegne av konsulent-bedriften du er ansatt i, utført mange analyser til oppdragsgivernes fulle tilfredshet.

Du er for tiden engasjert av Sivilprodukter A/S for å analysere konsekvensene av bruk av deres nye område for kjemisk industriavfall. Du har utført analysen og funnet ut at lokaliseringsalternativet medfører en del farer for forurensing, men ikke mer enn slike avfallsanlegg ellers gjør. Den foreslåtte lokaliseringen er heller ikke dårligere enn de andre alternativene.

Lokaliseringsplanene har møtt sterk motstand både i den lokale miljøvernforeningen og på landsbasis. De lokale myndighetene i bygda der avfallsanlegget skal ligge, er svært positive til de nye arbeidsplassene anlegget vil føre med seg. Ordføreren har uttalt at de har nok av uberørt natur, frisk luft og rent vann, det bygda trenger er stabile arbeidsplasser og inntekter.

Miljøvernforeningen har hatt vanskeligheter med å legge fram motargumenter med den samme faglige tyngde som utbyggerne. Joakim som har vært din venn helt siden ungdomstiden og som er medlem av samme naturvernforening som du, har fått i oppdrag å lage en motutredning. Han er en ivrig naturvernforkjemper, men har ikke den nødvendige faglige kompetanse til å lage en utredning med faglig tyngde. En kveld da dere sitter i badstua etter deres ukentlige joggetur, tar han saken opp med deg. Han har tenkt å lage en utredning som tar for seg alle positive og negative sider ved lokaliseringen og hvilke konsekvenser disse fører til. Han ber deg om råd om dette.

Hva gjør du?

Oppgaven er laget utfra en oppgave som sto i NIFs medlemsavis "Sivilingeniøren", Raaheim (1993B).

 

Oppgave 9 - Nedgravde kjemikalier

Du er leder for sikkerhetsavdelingen i Metall- og plastprodukter A/S. Bedriften tar forurensingen svært alvorlig og er kjent som en foregangsbedrift innen miljøvern. Den har flere ganger vunnet miljøvernpriser.

En del av fabrikkens politikk er å sørge for at sikkerhetsavdelingen alltid er oppdatert når det gjelder faglige kunnskaper innen miljøvern og forurensing. Du har nettopp kommet hjem etter et fire ukers kurs i Kanada der hovedtemaet har vært langtidsvirkninger fra deponering av giftig avfall. Da du kommer hjem viser det seg at medarbeiderne dine har gjort jobben din så godt at du har noen dager til overs. Du benytter anledningen til å gjøre en oppgave som lenge er blitt skjøvet til side. Det er å gjennomgå de gamle arkivene for å se hva som skal beholdes av historiske grunner og hva som kan kastes.

Til ditt sjokk finner du ut at Metall- og plastprodukter A/S for mange år siden, før noen tenkte på at slik kunne være skadelig eller galt, lot avløpsvannet renne rett ut i bekken som tidligere gikk nedenfor bedriften. Tønner med giftig avfall hadde blitt lagret i en dertil egnet dump og overfylt med jord. I følge kartet du finner i arkivet, er denne avfallsplassen under den nye produksjonsbygningen.

Nyere forsking har vist at flere av avfallsstoffene kan være kreftframkallende og at noen av dem også kan gi genetiske skader. Etter det du vet er det ikke sikkert at forurensingen har nådd grunnvannet (og da heller ikke byens drikkevannskilde) eller at jord som noen kan komme i berøring med, skal være forurenset. På den annen side kan du heller ikke være sikker på at så ikke vil skje i framtida.

Mens du roer nervene ned med en kopp te, gjør du et overslag over hva dette kan komme til å koste. Bare undersøkelsene vil kunne koste flere millioner kroner. Å grave opp kjemikaliene og rense jorda vil i beste fall koste noen titalls millioner i verste fall det tidoble. Metall- og plastprodukter A/S kan ikke overleve slike utgifter.

Hva gjør du?

Oppgaven er laget utfra en oppgave i NIFs medlemsblad "Sivilingeniøren", (Raaheim, 1993B).

 

Oppgave 10 - Overføring av timer mellom prosjekter

Du arbeider i Rådgiverne A/S i et større prosjekt. Du ligger godt an og vil få gjort mer enn det som er avtalt godt innenfor prosjektets økonomiske rammer.

En annen prosjektgruppe har ikke vært like heldige med sitt prosjekt. De har ingen mulighet til å bli ferdig innenfor de avsatte timer. En av dine medarbeidere spør derfor om hun kan skrive noen timer på ditt prosjekt. Begrunnelsen er at dine kunder i alle fall får mer enn det de har betalt for og at arbeids og kostnadsrammene på slike prosjekter er vanskelige å anslå. Det er derfor rimelig at det ene prosjektet støtter det andre. Medarbeideren mener at i lengden vil alle tjene på det.

Hva gjør du?

Oppgaven er laget ut fra en oppgave i NIFs medlemsavis "Sivilingeniøren", (Raaheim, 1993B).

 

Oppgave 11 - Kontrakt med hvem?

Du er leder for en salgsavdeling i et elektronikkfirma som har mer enn 60% av sin omsetning på det utenlandske marked. I de siste tre årene har situasjonen, på grunn av den økende konkurransen, blitt vanskelig for bedriften som har måttet redusere sin bemanning. Det blir vurdert om din avdeling skal legges ned med påfølgende oppsigelse av deg selv og de andre i avdelingen.

En av dine selgere kommer med strålende øyne inn på ditt kontor. Han har under-

tegnet en kjempekontrakt med et sveitsisk firma. Kontrakten vil øke Elektronikk A/S omsetning med mellom 20 og 25%. Nedgangen vil igjen bli snudd til oppgang.

Elektronikken dere selger skal brukes i et avansert styresystem for ove-flate - til - overflate og overflate - til - luft raketter skutt ut fra skip. Det sveitsiske firma har overfor sin kunde forpliktet seg til å ikke opplyse dennes navn til noen.

Etter å ha frisket opp dine geografikunnskaper slår det deg at det ikke kan være den sveitiske marine som skal ha disse styresystemene. Spørsmålet er derfor hvilke land som skal ha dem. Du tenker gjennom hvilke militærmakter som kunne ønske seg et slikt avansert styresystem og hva de kunne tenkes seg å bruke dette til. Tankene får hårene til å reise seg på ryggen din.

Du legger problemet fram for din nærmeste overordnede. Du får til svar at avtalen er i orden så sant vår bedrift ikke får vite hvem som er den egentlige mottaker av styresystemet og de ikke får vite at Elektronikk A/S har levert deler til dette.

Hva gjør du?

 

Oppgave 12 - Reiseregningen

Bedriften du er ansatt i bruker statens regulativ for reiser. Det betyr at de ansatte kan få et godt overskudd på utenlandsreiser hvis de bor billig og lever forsiktig. Bedriften har den uttalte politikk at det er de ansatte vel unt å gjøre dette. Det er det samme for dem om de bor på hotell eller i telt så lenge de gjør jobben sin på en tilfredsstillende måte.

Du blir sendt til England for å undersøke noen mulige leverandører, deres produksjonsforhold og varene de leverer. På flyplassen blir du mottatt av en representant for leverandørene og får stilt en egen bil med sjåfør til rådighet slik at du skal kunne komme raskt fra den ene fabrikken til den annen. På denne måten kan du spare tid og bruke mest mulig tid på den jobben du skal gjøre. Du blir installert på hotell med beskjed om at du kan bestille det du vil på leverandørens regning.

Da du står på flyplassen før du skal reise hjem etter ti dager, regner du ut at dine totale utgifter på turen beløper seg til fem kroner til en sjokolade og 32 kroner til å ringe hjem.

Hva skriver du nå på reiseregningen?

Oppgaven fortsetter

Du har bestemt deg for å spørre din overordnede om hvordan du nå skal føre reiseregningen. Han gir deg beskjed om at du skal følge statens regulativ slik alle ansatte skal gjøre for alle reiser de foretar i bedriftens tjeneste. Om du har hatt mindre utgifter enn det som er vanlig, er det bare hyggelig og det er deg vel unt.

Hvordan skriver du nå reiseregningen? Og hvis du gjør slik sjefen din sier, hva skriver du på selvangivelsen? Tar du med det store overskuddet fra reisen og i så fall hvordan?

 

Oppgave 13 - Den helsefarlige leder

Din ektefelle spiller bridge sammen med en som er gift med en ansatt i en annen avdeling i ditt firma. Du får derfor høre flere skrekkhistorier om lederen i den avdelingen. I følge historiene tyrraniserer han enkelte av sine medarbeidere og favoriserer andre. Dette har gått så langt at flere har blitt sykemeldt og det går rykter om at en har tatt livet av seg.

Du kjenner vedkommende bare fra ledermøtene. Han gjør der et godt inntrykk og er kjent for å være både faglig dyktig, arbeidsom og sosialt omgjengelig. Sant nok er det kjent at det er flere som slutter i hans avdeling enn i andre og at den også har et høyere sykefravær. Det er uklart hva dette skyldes. Den vanlige oppfatning er at denne lederen arbeider så hardt og inspirerer sine medarbeidere til å arbeide så hardt at ikke alle greier å følge med.

På grunn av innholdet i historiene, undersøker du dem. I følge disse undersøkelsene virker det som om noen av de historiene du har hørt er overdrevne. På den annen side viser det seg også at det er andre historier som er vel så ille og kanskje verre. Du er overbevist om at denne lederen har skadet og kan komme til å skade flere av sine medarbeidere.

Hva gjør du?

 

Oppgave 14 - Seksuell trakasering

Du har nylig ansatt en ung mann i din avdeling. Han er arbeidsom, dyktig, hyggelig og alle liker ham, spesielt flere av de kvinnelige ansatte.

En dag kommer han alvorlig inn på ditt kontor og ber om å få snakke med deg under fire øyne. Han forteller at tre av de kvinnelige ansatte stadig er etter ham med det han opplever som sexpress. De forsøker ofte å være alene med ham på datarommet, kopirommet eller andre steder og kommer stadig med tilbud og invitasjoner av forskjellig art. Han finner dette svært ubehagelig, spesielt da han snart har planer om å forlove seg med ei jente han har vært sammen med i fire og et halvt år.

Hva gjør du?

 

Oppgave 15 - Den ledige lederstillingen

Det er blitt en ledig lederstilling og du er ikke i tvil om hvem du skal forfremme til denne. Siviløkonom Persen har fungert som vikar flere ganger i denne stillingen, til alles tilfredshet. Han har vært i firmaet i tretten år og er kjent og aktet som en dyktig og hederlig medarbeider. Du har rådført deg med de ansatte i den avdelingen som vil få ham som leder. Alle ønsker ham.

Den eneste konkurrenten til stillingen er Kari Karlsen. Hun har vært i firmaet nesten like lenge og har glimrende eksamener fra Handelshøgskolen. Hun har også søkt stillingen. Da hun får vite at Persen har blitt tilbudt stillingen og akseptert tilbudet, ber hun om en samtale.

Hun mener at hun er bedre kvalifisert til stillingen og at hun ikke får den fordi hun er kvinne. Hun har tilfeldigvis fått vite at Persen aldri har tatt den utdannelsen han har påstått. De opplysningene han ga da han fikk jobben for tretten år siden, må derfor være gale. Hun sier navnet på flere personer som kan bevitne at Persen strøk allerede til jul i første klasse på NHH. Hun har ikke villet nevne dette før, men da hun nå er i ferd med å bli forbigått, gjør hun det likevel.

Hva gjør du?

 

Oppgave 16 - Feriereise på leverandørs regning

Da du kommer hjem fra arbeidet en ettermiddag, finner du et brev fra en av de største leverandørene til den bedriften du er leder for. Det er en invitasjon til et fjorten dagers fagseminar på Hawai. Reise og opphold blir betalt både for deg og din ektefelle. Det er lagt opp et omfattende og hyggelig program for ektefellene og det faglige programmet for konferansedeltakerne gir også mye fritid. Den flotte fargebrosjyren med bildene fra Hawai gjør sitt inntrykk på din ektefelle som synes det er et glimrende tilbud. Det er en utmerket måte å feire deres tyve års brullupsdag på og dere har ikke vært på ferie på lenge.

Hva gjør du?

 

Oppgave 17 - Jobb til din venns datter

Du er invitert hjem til din beste venn som du har kjent siden barndommen. Da dere sitter ved peisen med et par drinker forlater vennens ektefelle rommet og du skjønner at han vil snakke privat med deg om noe som er viktig.

Han begynner å fortelle historier fra barndommen og ungdommen og ender til slutt opp med den gangen han stupte ut i isråket for å dra deg opp. Med fare for sitt eget liv reddet han ditt. Da du våknet på sykehuset, satt han der. Da du forsto hva som hadde skjedd, lovte du ham at han når som helst i framtida kunne be deg om hvilken som helst tjeneste du var i stand til å utføre.

Litt beklemt sier han at nå er tiden kommet til å be om hjelp. Saken gjelder hans datter, som du er fadder til. Hun har, som du vet, vært rotet bort i det ene og det andre i årenes løp, men har nå greidd seg fint i halvannet år. Hun har imidlertid hatt et lite sprekk og står i fare for å miste jobben. Din venn tror at dette vil knekke henne helt da hun har lite igjen av selvtillit og pågangsmot.

Det er imidlertid en mulighet til at hun kan få beholde jobben. Firmaet hennes har nettopp levert inn et tilbud til din bedrift. Hvis du aksepterer dette med betingelsen om at hun skal være i prosjektgruppa, vil hun være sikret jobben i hvert fall tre til fire år framover.

Hva gjør du?

 

Oppgave 18 - En annen har tatt ditt forslag

Din sjef har ansvaret for å gå gjennom forslagene som kommer inn i bedriftens forslagskasser. Du er en ivrig bidragsyter med forslag av forskjellig slag.

En dag leser du i bedriftens internavis at din sjef har fått bedriftens høyeste premie for et av sine forslag. Forslaget er ett av de du har sendt inn.

Hva gjør du?

 

Oppgave 19 - Tyveri fra bedriften?

En kveld går du tilbake på jobben for å hente noen papirer. Du får se at en av dine medarbeidere gjennom mange år er i ferd med å legge en av bedriftens kontorlamper i bagasjerommet på sin egen bil.

Hva gjør du?

 

Oppgave 20 - Farlig arbeidsmiljø?

Du skal utnevne en ny produksjonssjef. Produksjonssjefen må oppholde seg en del tid i produksjonslokalene. Framstillingsprosessene medfører en viss avgassing som det har vist seg svært vanskelig å bli helt kvitt. Dere har ikke merket noen helseskader på grunn av disse gassene, til tross for grundig årlig legesjekk. Imidlertid har flere amerikanske forskningsrapporter påvist en viss sammenheng mellom disse stoffene og genetiske skader på fostre. Disse resultatene er omstridte og andre undersøkelser har kommet til at det ikke er noen slik sammenheng.

Dette har ikke vært noe problem i din bedrift, da den har vært en tradisjonell mannsbedrift og alle de som arbeider i produksjonshallen er menn.

Nå ønsker imidlertid den 29 årige Grete Grefsen jobben som produksjonsjef. Hun er uten tvil den mest kvalifiserte og det er vanskelig å forbigå henne. Hun tror ikke noe på de amerikanske undersøkelsene som viser de skadelige virkningene av de aktuelle kjemikaliene. Selv om det skulle være noe i dem, er sannsynligheten for skader så små at hun er villig til å ta de eventuelle sjansene. Hun ler litt forlegent og sier også at det synes ikke å være noen fare for henne, da hun og hennes mann i over tre år har forsøkt å bli gravid uten å lykkes.

Hva gjør du?

 

Oppgave 21 - God nok kvalitet?

Din bedrift har utviklet en ny lukkemekanisme for flydører. Dere har lykkes i å få en stor leveranse til en av verdens største flyfabrikker som er i ferd med å lansere en ny flytype.

Alt er fryd og gammen til en av dine utviklingsingeniører kommer og viser deg noen nye beregninger. I følge disse kan det være en mulighet for at mekanismen kan svikte under helt spesielle atmosfæriske turbulenser. Det omfattende og strenge forsøksprogrammet har ikke avslørt noen slik feil. Andre av bedriftens utviklingsingeniører tror ikke det så farlig som beregningene tyder på.

Du vet at ordren, i følge avtalens paragraf 237.6.B, vil bli kansellert hvis flyselskapet får mistanke om at en feil av denne type skulle kunne eksistere. Flere av konkurrentene til avtalen kan levere produkter som er nesten like gode, og gode nok.

Hva gjør du?

 

Oppgave 22 - Rimelig krav eller utpressing?

En morgen sitter du på ditt kontor og leser siste måneds salgsrapporter. Resultatene er over en hver forventning da det nye produktet SuperXGT Sportfrokost, en spesiell blanding av korn og urter, selger bedre enn noen hadde drømt om. Flere landslag og andre toppidrettsutøvere bruker det allerede uten å være sponset på noen som helst måte.

Det er derfor med liv og lyst du begynner å åpne dagens post. Brevet fra advokalt Brønnkoll ødelegger noe av gleden. Han påstår at en av hans klienter har blitt meget syk, nesten død, av å spise SuperXGT Sportfrokost. Som dokumentasjon for dens skadevirkning vedlegger han en japansk og en kanadisk rapport som begge viser at en av urtene i blandingen inneholder et stoff som kan være kreftframkallende.

I løpet av en halv time har du fått kontakt med kanadieren som har publisert den ene rapporten. Han kan fortelle at de doser som skal til for at stoffet skal være giftig, tilsvarer 350 esker med SuperXGT Sportsfrokost hver dag. Han spiser selv en frokostblanding som inne-

holder samme urt.

Fortrøstningsfullt lar du en av bedriftens advokater svare på henvendelsen og avvise enhver mulighet for at noen skulle ha kunnet bli syk ved å spise SuperXGT Sportfrokost. Brevet refererer til uttalelsene fra den kanadiske eksperten.

I det neste brevet fra advokat Brønnkoll står det at både han og hans klient har stor forståelse for de problemer en erstatningssak kan føre til for din bedrift. Uansett utfallet så vil jo SuperXGT Sportfrokost rykte være ødelagt i store deler av markedet. Selv om hans klient er blitt alvorlig syk av å spise produktet, er det ikke sikkert at det vil virke slik på alle andre. Han tilbyr seg derfor å redusere sitt krav til to millioner kroner og at konflikten ikke skal omtales av noen av partene. Advokat Brønnkoll gjør oppmerksom på at hans klient nå har strukket seg svært langt i forsøket på å komme fram til en minnelig løsning.

Bedriftens juridiske avdeling er sikker på at klageren ikke vil komme noen vei med sitt erstatningskrav. Det er åpenbart at det ikke er noen grunn til å mistenke at SuperXGT Sportfrokost skal være skadelig. Derimot finnes det en rekke forsknings-dokumentasjoner og uttalelser fra leger, trenere og idrettsfolk som viser at det er et meget sundt og godt produkt.

Din markedssjef har latt sine markedsanalytikere se på saken. De er kommet fram til at en slik erstatningssak likevel kan få store konsekvenser for salget. Forsiktige beregninger anslår at tapene i hvert fall vil beløpe seg til noen titalls millioner per år.

Du opplever kravet som et rent forsøk på pengeutpressing. Bedriftenes jurister anbefaler deg likevel å tenke over om det kan være verdt å prøve å komme til en minnelig løsning da dette kan bli billigere for bedriften.

Hva gjør du?

 

Oppgave 23 - Den uhederlige samarbeidspartner

Da Elfrida ble enslig forsørger, greide hun ikke å skaffe seg noen jobb. Dette fordi hun, uten annen utdannelse enn ungdomsskolen, vanskelig kunne konkurrere om arbeids-

plassene med den høye arbeidsledighet det var i bygda. Hun ble med på et kurs i bedriftsetablering.

Hun fant fram til den ikke altfor orginale forretningsideen om å lage håndlagde souvenirer til turister. Det spesielle med Elfrida var at hun tok denne oppgaven veldig alvorlig. Hun satte seg godt inn i holdningene og ønskene til forskjellige turistgrupper. Hun leste turistbrosjyrer og bøker og blader fra de aktuelle land, så filmer, snakket med nordmenn som hadde bodd i disse land og med turistene selv.

Ved hjelp av lån på leiligheten og tilskudd fra venner og det offentlige, fikk hun skrapet sammen nok til aksjekapitalen på kr. 50.000,- og til den første driften. Etter to år med hardt arbeid og prøving og feiling lykkes hun til slutt. Dette skyltes også at hun tok ut lite i lønn og gratis arbeidsinnsats fra familien og venner.

Elfrida hadde lykkes i å utvikle sine helt spesielle produkter som solgte godt ikke bare i heimbygda men også andre steder. Tredje året var omsetningen to millioner med et driftsoverskudd på kr. 400.000,-. Året etter var omsetningen fem millioner og driftsoverskuddet kr. 700.000,-. Sytten personer arbeider nå på hel eller deltid i bedriften. De lave faste utgiftene og det gode salget gjør framtiden lysende.

En dag kommer Birger Ål inn i produksjonslokalene der Elfrida holder på sammen med de andre ansatte. Birger tilbyr samarbeid. Han sier at ved hans hjelp kan omsetningen økes og gjøres sikrere og mer stabil. Elfrida er til å begynne med usikker, men hun forstår at Birger som er utdannet ved Handelshøgskolen, kan bidra med verdifull kompetanse. Han virker også som en erfaren og dyktig forretningsmann. Hans veltalenhet kan sikkert komme til nytte for å øke salget.

Det hele starter lovende. Ved Birgers hjelp økes omsetningen og de kan ansette så mange at arbeidsledighet ikke lenger er noe problem i bygda.

Etter hvert blir etterspørselen så stor at de ikke greier å levere så mye som de kunne selge. Birger foreslår da at de også skal etablere produksjon andre steder. Han mener at dette best kan gjøres ved å gi andre lisensrettigheter til denne produksjonen. Et av hans hovedargumenter er at nå som de har gjort så mye med arbeidsledigheten i sin egen bygd, bør de også bidra til å hjelpe til andre steder i landet. Birger Ål får derfor full disposisjonsrett over lisensrettigheter til å produsere produktene.

Dette gir en fortsatt økning i salget, men ikke så mye som de hadde ventet og Birger Ål hadde forespeilet. Men slik er nå egentlig engang forretningsverdenen. Intet tre vokser inn i himmelen.

Etter en tid får Elfrida en telefon fra en begreistret kunde som vil kjøpe mer. Kunden kan fortelle at hun i løpet av tre måneder har hatt en omsetning på kr. 650.000,- på Elfridas produkter. Elfrida blir overasket da hun ikke kjenner til denne kunden.

Det viser seg at Birger Ål har igangsatt produksjon i et østeuropeisk land. Produktene importeres til Birger Ål Internasjonal A/S som videreselger disse til norske forhandlere. Elfrida tar dette opp med Birger som kan fortelle at han hadde tenkt å fortelle henne dette, men det hadde skjedd så mye at han helt hadde glemt å si det. På grunn av den store arbeidsmengden hadde han heller ikke fått overført de pengene han skulle til Elfridas bedrift. Elfrida synes dette høres rart ut. Men Birger virker så oppriktig og så angrende at hun har vanskelig for å tro noe annet enn at han snakker sant.

Hun velger likevel å ta seg råd til sin første ferie på fem år for å reise rundt og besøke en del av sine kunder. Dette gir sjokkerende resultater. Det viser seg at det er mye mer som Birger Ål ikke har fortalt henne. Situasjonen tilspisser seg nå.

Elfrida mottar så et brev fra Birger Åls advokat. Denne påstår at ifølge lisensavtalen mellom Elfrida og Birger Ål så har Birger Ål Internasjonal A/S eksklusive produksjonsrettigheter til produktene. På grunn av det tidligere gode samarbeidsforholdet og Birger Åls ansvar for syssesettingen i bygdeNorge, tilbys likevel Elfridas bedrift å fortsette med sin produksjon. Dette til tross for de urimelige og urettmessige beskyldninger hun har framsatt mot Birger Ål.

Resultatet til slutt blir at Elfridas bedrift blir nedlagt. Styrt avvikling var et bedre alternativ enn en konkurs.

Hva råder du Elfrida til å gjøre nå?

 

Oppgave 24 - Tyveriet av ansattes idé

Fjodor har vært produksjonsarbeider i en og samme bedrift i 27 år. Arbeidet er enkelt og ensformig slik at han har fått god tid til å tenke. En av hans store hobbyer er å tenke ut andre måter å gjøre produksjonen på og å finne på nye produkter.

Da bedriften ble kjøpt opp av et stort internasjonalt konsern, fikk Fjodor sin store mulighet. Konsernet er igang med et stort satningsprosjekt "Nyvinning - vårt konsern mot år 2010". De ønsker alle forslag velkomne.

Fjodor synes at en av hans ideer burde passe perfekt for det nye eierkonsernet. Han har aldri lagt fram noen av sine ideer for andre, så han tør ikke sende den inn. Han føler seg usikker på om han som produksjonsarbeider kan ha funnet noe som kan konkurrere med produktene fra konsernets store forsknings- og utviklingsavdeling.

Til slutt tar Fjodor mot til seg og ber om et møte med sin sjef. Sjefen blir begeistret for ideen og innkaller også bedriftens ekspert på området, sjefsingeniør Gravdal til møte.

De spiser lunsj sammen med flere andre. Lunsjen domineres av Gravdal som legger begeistret ut om mulighetene til det nye produktet.

Fjodor sender inn sitt forslag. Etter noen måneder er utviklingskonkurransen avgjort. Det går rykter om at en ansatt ved bedriften skal ha vunnet konsernets første pris på en million dollar og en tre ukers rundreise til avdelinger rundt omkring i verden. Det er derfor med spenning, glede og nervøsitet Fjodor kommer til møtet hans sjef har innkalt ham til. Sjefsingeniør Gravdal er også til stede. De alvorlige ansiktsuttrykkene gjør Fjodor usikker.

Direktøren forteller at den ideen Fjodor har sendt inn kunne ha vunnet konkurransen, gitt Fjodor første prisen og hans arbeidskolleger den utlovte gruppebonusen. Men denne ideen er stjålet fra direktøren selv og sjefsingeniør Gravdal. De hadde også sendt inn samme ide, før Fjodor hadde sendt inn sin, og langt mer profesjonelt presentert og analysert. Konsernets forskningsdivisjon mener det er utenkelig at dette er en tilfeldighet. Direktøren og sjefsingeniøren sier at de vet godt at dette er deres egen ide som Fjodor ikke har hatt noe med å gjøre. Direktøren har derfor undersøkt hva som har funnet sted. Etter å ha snakket med folk, fant han løsningen. Fjodor hadde for noen måneder siden vært til stede ved lunsjen der sjefingeniør Gravdal fortalte om ideen. Direktøren hadde fått bekreftet dette av andre som var til stede.

Med den store vekt bedriften alltid har lagt på etikk, noe som også det nye moder-konsernet gjør, så skulle Fjodors idetyveri føre til avskjed.

Fjodor blir først helt lammet. Han protesterer heftig og forteller stotrende om samtalen de tre hadde hatt da Fjodor presenterte ideen sin. Dette hadde vært et av Fjodors største øyeblikk i livet og han husker nøyaktig hva som hadde skjedd.

Direktøren og sjefsingeniør Gravdal gir begge inntrykk av å bli forferdet. Fjodor får beskjed om å tie stille og ikke gjøre det verre enn nødvendig for seg selv. Egentlig så hadde direktøren fått beskjed fra konsernledelsen om at Fjodor skulle sies opp. Men både direktøren og sjefsingeniør Gravdal har lagt inn et godt ord for ham. De har fått vite at konsernledelsen har oppfattet det som edelt og storsinnet at de som har blitt utsatt for tyveriet, har lagt inn et godt ord for Fjodor. Fjodor skal derfor få fortsette i sin stilling, hvis han beklager det han har gjort og ber om unnskyldning.

Hva råder du Fjodor til å gjøre?

 

Oppgave 25 - Korrupsjonssaken

Erling er ansatt i en offentlig etat.

En dag blir han og en kollega tilbudt en større sum penger for å anbefale innkjøp fra en bestemt leverandør. Kollegaen sier at dette er helt vanlig, alle gjør slik, med den lave lønn de har, så er dette en del av lønnen.

Erling vil likevel ikke være med på dette. Han tar saken opp med sin sjef som har det endelige ord når det gjelder avgjørelsen. Sjefen nekter å tro på det Erling forteller. Han sier at de i mange år har brukt denne leverandøren, også da sjefen selv var saksbehandler, og at de aldri har opplevd noe slikt tidligere.

Erling stoler ikke helt på dette. Han snakker med flere av sine kolleger som kan fortelle at korrupsjonspraksisen har vart i mange år. En kollega ler da Erling forteller at sjefen ikke vet noe om dette. Han spør om ikke Erling husker at sjefen "kjøpte" sin nye bil hos den samme leverandøren sist de gjorde et stort innkjøp av anleggsmaskiner.

Erling tar igjen saken opp med sin sjef. Til slutt stiller han et ultimatum om at sjefen og andre ved avdelingen må slutte med å ta i mot bestikkelser, ellers vil Erling gå videre med saken.

Erling undersøker hvordan han skal gå fram. Han må sende saken tjenestevei. Brevet skal sendes til Erlings sjef som så skal vurdere om det er en sak å gå videre med. Sjefen går ikke videre med saken.

Erling sier da til ham at han vil bryte arbeidsreglementet om at han skal gå tjenestevei. Han vil ta saken direkte opp med etatens øverste ledelse.

Da Erling kommer på jobben mandag morgen, er hans kontor låst og plombert. Han blir kalt inn på sjefens kontor. Sjefen forteller ham at han har mottatt opplysninger om at Erling har tatt i mot bestikkelser. Flere skal ha vært vitner til dette. Hvis Erling selv sier opp sin jobb, her og nå, skal han slippe politianmeldelse og få en god attest.

Hva råder du Erling til å gjøre?