? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

Kreativ undervisning

av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Om boka
Kreativitet er en egenskap alle mennesker har og som kan brukes til nytte og glede både for en selv og andre. Kreativiteten kan utvikles, den kan både økes og minskes. Med kreativ undervisning mener vi undervisning som utvikler elevenes kreativitet.
Hensikten med denne boka er å gjøre deg bedre i stand til å øke din egen og dine elevers kreativitet.
Boka er aktuell for undervisning av alle aldersgrupper. Den er basert på forfatternes erfaringer fra å ha undervist kreativitet i mer enn tolv år.

Lærere har fortalt om følgende resultater for elevene:
- Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.
- Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.
- Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.
- Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige.
- Elevenes arbeid blir mer lystbetont.

Lærere har fortalt om følgende resultater for dem selv:
- En ny giv i arbeidet.
- Mer gøy å arbeide i skolen.
- Spennende kreative ting blir mer "lovlige".
- Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.
- Mer interessant å være lærer enn før.

Innholdsfortegnelse

1 Kreativitet
1.1 Naturlig og nødvendig
1.2 Kreativitet kan økes
1.3 Resultat - prosess - opplevelse
1.3.1 Kreativt resultat
1.4 Læring er kreativitet
1.5 Kreative lærere - kreative elever
1.6 Indre belønning viktigst
1.7 En verden i endring
1.8 Lærerglede er medfødt
1.9 Raumyr skoles kreativitetsprosjekt
1.10 Du og kreativ undervisning

2 Viktige prinsipper
2.1 Utsett vurdering
2.2 Finn det positive
2.3 Utsett valg
2.4 Bruk mer av hjernen
2.5 Del opp og sett sammen
2.6 Problem - oppgave - utfordring

3 CPS
3.1 Trinnvis metode
3.2 Utgangspunkt
3.3 Søk fakta
3.4 Søk problem
3.5 Søk ideer
3.6 Søk løsning
3.7 Søk aksept
3.8 Handlingsplan
3.9 Tilbake i prosessen
3.10 CPS - mange metoder i en

4 CPS som prosess-skriving
4.1 Stil, utredninger og analyser
4.2 Bruk CPS
4.3 Eksempel på stil med CPS
4.4 CPS til hjelp

5 Arbeid i grupper
5.1 Grupper gir større muligheter
5.2 Hvem eier problemet
5.3 Prosesslederens oppgaver
5.4 Ressursgruppa
5.5 Trening av grupper
5.6 Hjernestorm (Brainstorming)
5.7 Ideskriving - Brainwriting

6 Visjoner mobiliserer hele deg
6.1 Naturlig og virkningsfullt
6.2 Visualisering betyr å gjøre synlig
6.3 Individuelle og felles visjoner
6.4 Trinn i bruk av visjoner
6.5 Viktige metoder når du lager visjoner
6.6 Positive forsterkninger av visjonen

7 Beslutninger
7.1 Livet består av beslutninger
7.2 Beslutningsprosessen
7.3 CPS som beslutningsmodell

8 Prinsipper og metoder
8.1 Divergens - konvergens
8.2 Kriterier og valg
8.3 Bearbeid
8.4 Del opp og sett sammen
8.5 Bruk sansene
8.6 Analogier
8.7 Assosiasjoner
8.8 Trinn for trinn
8.9 Uavsluttede situasjoner
8.10 Lær av andre

9 Stimulerer og hemmer
9.1 Stimulerer kreativitet
9.2 Hemmer kreativitet
9.3 Forandring av vaner

10 Eksempler på kreativ undervisning
10.1 Bruke kreative prinsipper
10.2 Lag tilsvarende oppgaver
10.3 Fra læring til egen utvikling
10.4 Modifiser CPS-metoden
10.5 Også de voksne
10.6 Eksempler på kreativ undervisning

11 Resultater av kreativ undervisning
11.1 Raumyr prosjektet
11.2 Bevisst egen kreativ undervisning
11.3 Bevisst egen hemmende undervisning
11.4 Følger av økt bevisstgjøring
11.5 Bruk av kreative metoder
11.6 Lærerne er blitt flinkere til å utsette vurderingene
11.7 Elevene er blitt flinkere til å utsette vurderinger
11.8 Elevene blir mere kreative
11.9 Andre virkninger
11.10 Viktigste resultater fra Raumyr
11.11 Kreativ undervisning gir resultater

Litteraturliste

Takk til