? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

Takk til

Elever og lærere ved Raumyr barneskole som har gjort denne boka mulig.

Wenche Larsen og Kirsti Skovly Forsth som har hjulpet til med skriving og bearbeiding av manus.

Medarbeiderne fra IPO A/S og Norsk Institutt for Kreativitet som har vært med oss å gjennomføre prosjektet ved Raumyr barneskole og andre prosjekter med undervisning av kreativitet:

Svein Bøe, Ina Cecilie Herrestad, Wenche Larsen, Per Erik Lindem, Mons Ivar Nordvik og Hans Arne Paulsen

Daværende rektor ved Raumyr skole, Kari Joukoff og lærene Kari Graff og Liv Reinholdtsen som har lest gjennom manus og kommet med mange gode råd.