? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

Litteratur

Følgende litteratur kan anbefales som videre lesning om kreativitet. De inneholder også referanser til andre bøker og artikler.

Forsth L. R.: Praktisk nytenkning - systematisk og kreativ problemløsning, Aquarius Forlag as, Oslo, 1991
Inneholder mange flere metoder og teknikker innen kreativitet.

Hagen Lise.: Oker, Rut og fargene, H, Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1994
Boken er et godt eksempel på undervisning i fargelære.

Isaksen Scott G. (Redaktør): Frontiers of Creativity research, Bearly Limited, Buffalo, USA 1987

Isaksen Scott G., Murdock, M.C., Firestien, R.L., Treffinger, D.J.(redaktører): Understanding and Recognizing Creativity, Ablex Publishing Corporation, Norwood, USA, 1993.

Isaksen Scott G., Murdock, M.C., Firestien, R.L., Treffinger, D.J.(redaktører): Nurturing and Debeloping Creativity, Ablex Publishing Corporation, Norwood, USA, 1993.

Mathiassen O. og Forsth L.R.: Prosjekt, Origo Forlag A/S, Oslo, 1988
Prosjektarbeid der kreativitet inngår. Spesielt for edb-prosjekter, men det meste er nyttig også for andre typer prosjekt.

Torrance, E.Paul: Can we Teach Children to Think Creatively og Recent Trends in Teaching Children and Adults to Think Creatvively, Begge i Isaksen (1987)