? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Hemmer individuell kreativitet

Vår kreativitet hemmes

Vår kreativitet hemmes i løpet av oppveksten gjennom påvirkning fra skolen og miljøet ellers.

Hemmende gruppe

Vi kan hemmes i vår kreativitet av den gruppen vi er med i. Se:

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Hemmende organisasjon

Organisasjonen kan hemme både kreativiteten til grupper og enkeltpersoner. Se:

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Fra bøkene

Beskrivelsen  er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth og

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Hemmer personlig kreativitet

En rekke faktorer vil kunne hemme kreativitet, for eksempel:

Redsel

Vi kan være redde for å mislykkes, for å innlate oss på noe nytt og ukjent, for at andre skal reagere negativt osv. Denne redselen fører til at vi lar være å vise kreativitet. Vi holder oss passive i stedet for å ta sjanser.

Tradisjonsbånd

Tradisjoner er i og for seg ofte en god ting for kreativiteten, men de kan også virke hemmende.

Vi er bundet av en mengde regler og normer også når det gjelder måter å tenke på og se ting på. Dette fører til stivhet i tankegangen som gjør det vanskeligere å se ting på en ny måte, og å finne nye løsninger på problem.

Nedvurdering

Nedvurdering av oss selv fører til at vi tror at vi ikke vil greie det. Med en slik innstilling vil vi heller ikke gjøre et forsøk (eller bare gjøre et halvhjertet forsøk), og da vil vi ganske sikkert ikke greie det. Nedvurdering av andre fører til at vi ikke hører ordentlig på andres meninger, råd, forslag og informasjon forøvrig.

 

Hemmer personlig kreativitet

Alvor og verdighet

Kreativitet krever ofte at vi tør slippe fantasien løs, og at vi "leker" med forskjellige og ofte litt rare ideer. Hvis det hele blir for alvorlig, kan det være vanskelig å slippe seg løs.

Utålmodighet

Ofte trengs det mye arbeid for å løse et problem. Det kan også være nødvendig med en viss "modning". Dette kan føre til at vi gir opp for tidlig eller at vi velger den første (og ikke nødvendigvis den beste) løsning som dukker opp.

Kommunikasjon

To hoder tenker bedre enn ett, sier et gammelt ordtak. Dette gjelder også for kreativ tenkning. Men for å få dette til å fungere godt, må vi kunne kommunisere, og spesielt må vi kunne lytte til andre. Ofte sitter andre med den lille brikken vi trenger for å få puslespillet vårt til å gå opp. Og for ofte overser vi denne brikken som blir tilbudt oss av andre