? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativitet og etikk

Etikk er viktig - også i kreativitet

Etikk er viktig for det hvordan det enkelte menneske, organisasjoner og samfunnet utvikler seg.

Etikk er også viktig for det hvordan mennesker funger med seg selv og andre mennesker, i og utenfor organisasjoner. En god etikk kan gi bedret trivsel, motivasjon, energi og helse.

Det betyr at etikken virker direkte inn på kreativiteten individuelt, i grupper og i hele organisasjonen.

For en organisasjon kan bedre etikk også bety bedre økonomi.

Visjoner, strategi og kreativitet kan også styrke etikken.

 

Etiske dilemmaer til refleksjon og diskusjon

Lenken under fører til en liste med oppgaver til egen refleksjon og til samtaler og diskusjoner i grupper. Oppgavene egner seg også godt til å trene kreative metoder og teknikker på.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon

 

Kreative metoder og teknikker og etikk

Vår bruk av kreative metoder og teknikker må styres av etiske hensyn på tilsvarende måte som andre handlinger.

Mange av de kreative metoder og teknikker har i seg tenkemåter, vektlegging og beslutningstaking som samtidig også er basert på etiske vurderinger og valg. Et eksempel er det å ta hensyn til alle interessenter slik vi gjør i CPS (Creative Problem Solving).

Under følger eksempler på kreative metoder og teknikker fra nettstedet Kreativt Norge som også er relatert til etikk.

Beslutningsprosess

CPS - Creative Problem Solving

CPS avledede metoder

CPS som beslutningsprosess

Hellig penn

Analyser gjennomføringen

Andres synsvinkler

Gjør løsningen mer akseptabel

Grip tak i det positive

Handlingsplan

Hva - hvis analyse

Hvorfor - hvorfor analyse

Konstruktive kommentarer

Kriteriene for å velge en god løsning

Lær av andre

Valgkriterier

Litteratur om etikk

På grunn av den viktige koblingen mellom etikk og kreativitet, har vi tatt med noe litteratur om etikk på nettstedet Kreativt Norge. Se:

Etikk

 

Etikk og kreativitet

Mye av det som påvirker kreativiteten individuelt, i grupper og i organisasjoner er direkte knyttet til etikk. Se sidene:

Kreativitet hos individer (enkeltmennesker)

KREATIV PERSON

KREATIV LEDER

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativitet i grupper

KREATIV GRUPPE

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreativitet i organisasjoner

KREATIV ORGANISASJON

KREATIV SKOLE

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER