? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Lær av andre - Andres synsvinkle

Lær av andre

Kreativitet er også å lære av andre

Svært mye av det vi lærer, lærer vi fra andre.

Dette med å lære av andre kan kanskje synes så selvfølgelig og velkjent at det burde være unødvendig å nevne det. Men ofte er det slik at det er det selvfølgelige vi trenger å bli minnet om og å tenke over.

Lær av deg selv

Vi kan også lære mer av våre egne tidligere erfaringer, når vi står overfor et nytt problem. Spør deg selv hva du tidligere har opplevd som kan være til nytte for å løse det problemet du nå står overfor.

Ofte viser det seg at vi sitter inne med langt mer som kan være til nytte enn det det så ut til i første omgang.

Bruk analogier og assosiasjoner

Analogier og assosiasjoner kan også rukes til å lære av andre. Se artiklene på nettstedet kreativtnorge om:

 • Analogier

 • Assosiasjoner

Dine egne erfaringer og kunnskaper kan også brukes via analogier og assosiasjoner.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Kreativ teknikk: Lær av andre

Med en gang vi er villige til å tenke over teknikken "lær av andre", vil vi finne nye og flere måter å anvende den på.

Finn andres løsninger

Den mest direkte måten er å se på andres løsninger. I første omgang av samme eller lignende problemer. Disse løsningene kan vi så selv ta i bruk direkte.

Det neste skrittet er å finne løsninger hos andre som kan sammenlignes med vårt problem ved hjelp av analogier og assosiasjoner.

Få opplysninger fra andre

En opplagt metode er å be andre mennesker komme med meninger, forslag og råd, både slike som har greie på problemet og de som ikke har det.

Finn stoff i aviser, blader, bøker, internett eller andre steder.

Andres ideer som stimuli

Andres løsninger kan også brukes mer som stimuli enn som direkte tips. Det vil si at vi finner noe som er fjernt fra problemet vårt og arbeider oss inn fra det, igjen ved hjelp av forandringer, analogier og assosiasjoner.

Et eksempel på hvordan det går an å lære av det andre har gjort, er oppfinnelsen av gaffeltrucken. Oppfinneren fikk ideen da han så hvordan smultringer ble løftet opp i gryta.

Forestill deg andres tanker, følelser osv.

En variant av å lære av andre, er å forsøke å forestille seg hva andre ville ment eller sagt.

Vi kan også forestille oss hva andre mennesker ville føle og tenke i spesielle situasjoner.

En konkret oppgave kan være:

Hvis du var en trestubbe som sto ved siden av Europavei 18, hva ville du da se, høre, tenke og føle?

 

Lær av andre i skolen

Dele meninger med hverandre

Elevene forteller hverandre sine meninger, oppfatninger og ideer. Det er mange tilfeller hvor undervisning kan gjøres bedre på denne måten. Når elevene er trent, kan slike aktiviteter foregå meget raskt. Midt i en time kan læreren si: "Hva er det viktigste vi har gjennomgått til nå? Diskuter to og to." I løpet av et minutt vil mye være sagt.

Denne typen oppgaver kan også bruke prinsippet om uavsluttet situasjon. Etter at eleven selv har forsøkt å tenke ut hva som er viktigst, er hun som regel mer oppmerksom på å høre hva læreren mener er det viktigste.

Kreativ dialog

En variant av det vi kaller kreativ dialog, foregår på denne måten:

 • Elevene sitter i sirkel. Det trenger ikke nødvendigvis være en sirkel, dette fungerer også med bare to elever.

 • De snakker så etter tur. Når én er ferdig, gir hun tegn til eleven som sitter ved siden av at nå er det hennes tur til å snakke.

 • Når én snakker, sier de andre ikke noe. De bare lytter.

 • Og slik fortsetter det runde etter runde.

 • Hvis en elev ikke ønsker å si noe, gir hun tegn videre om at neste kan snakke.

 • Vi kan gjerne begrense talelengden til å være en eller to setninger, 15 sekunder eller et halvt minutt.

 

Andres synsvinkler

Andres synsvinkler kan være en åpning for nye løsninger. Andre kan i denne sammenhengen være:

 • Alle som har noe med dette problemet å gjøre

 • Alle som ikke har noe med dette problemet å gjøre

 • Alle gjenstander og annet du kan forestille deg

Mange måter å se noe på

For å illustrere at det er mange måter å se ting på, skal vi ta noe så vanlig som et eple. Et eple kan være:

 • En frukt

 • Et dekorasjonsobjekt

 • Råstoff for saft, syltetøy, vin og brennevin

 • Resultatet av biers og blomsters utsvevende liv

 • Mat

 • Vitaminkilde

 • Bolig for hele marker og halve marker

 • Oppbevaringsbeholder for kjerner

 • Gave

 • Motiv for malere

 • Wilhelm Tells blink

 • Symbol på makt

 • Objekt som kvinner bruker til å friste menn

 • Noe som henger på kunnskapens tre

 • Et væskefylt legeme

 • Osv.

Eksempel på andres synsvinkel

Vi skal se på et eksempel der andres synsvinkler åpnet for løsningen. Problemet er dette:

Harmond Field på New Foundland var siste sted for fylling av drivstoff for amerikanske fly som skulle fly over til Storbritannia under 2. verdenskrig. Tusenvis av fly fylte brennstoff her.

Drivstoffet ble transportert til basen med tankbåter. Fordi det var mangel på havner, måtte drivstoffet pumpes i land gjennom en fem kilometer lang undervannsrørledning. 

Dette gikk lenge bra.

Men under en storm rev et tankskip seg løs mens rørledningen var festet til skipet. Det tålte ikke rørledningen. Den røyk og forsvant ned i dypet.

Etter stormen skulle USS Nutmeg lokalisere og reparere rørledningen. De prøvde å sikte og beregne hvor ledningen som satt fast på landsiden, burde ende. De sendte ned dykkere, og de dregget etter ledningen. Alt uten å finne bruddstedet.

Det var viktig for den allierte krigføringen at ledningen ble funnet og reparert. Hva skulle de gjøre?

Som andre skal vi her velge rørledningen.

Den ligger der på bunnen uten at noen kan finne stedet der den ender. Selv vet rørledningen det godt. Men sett fra dens synsvinkel, hvordan skal den få sagt i fra?

Veien til løsning er kort med en gang vi har valgt en slik synsvinkel. Hvordan sier vi fra om ting? Med ord og med lyder. Det vil si ved å presse luft gjennom strupehodet og munnen.

Lionel Krisnels løsning var:

Vi pumpet luft gjennom ledningen fra land. Store luftbobler viste hvor bruddet var. Så sendte vi ned dykkere som reparerte ledningen.

Dette eksemplet viste hvor nyttig det kan være å se et problem på en annen måte.