? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Konstruktive kommentarer

Konstruktive kommentarer

Ta vare på og bearbeid ideene

Konstruktive kommentarer er en metode til å ta vare på og bearbeide ideer.

Konstruktive kommentarer består av følgende trinn:

  1. Tre positive ting/sider ved ideen

  2. Viktigste innvending mot ideen

  3. Vurdering av innvendingen

  4. Videre bearbeiding

  5. Ny idé fra de positive sidene

Det er ikke så viktig at det er akkurat tre positive sider. Finn gjerne fem, ti eller to hvis det passer bedre.

Det viktigste er at det positive blir identifisert før innvendingene, og at en tar opp innvendingene en for en.

Det er altså ikke lov å komme med innvending nummer to før den første er behandlet.

Nye synsvinkler

Poenget med konstruktive kommentarer kan være å finne en ny synsvinkel eller en ny detalj som forandrer løsningen til noe bedre.

Å starte med noe fjernt og rart og arbeide oss mot det realistiske kan gi oss en ny vinkel på en rask og enkel måte. Eksemplet til høyre på siden illustrerer dette.

Plukker ut det beste

Konstruktive kommentarer er også virkningsfulle overfor ideer som er mer realistiske. De fleste nye ideer ser rare ut til å begynne med. Det er ofte det som gjør dem nye. De fleste nye ideer er heller ikke perfekte. Det må arbeides med dem før de kan brukes.

Konstruktive kommentarer plukker ut det beste i ideen og lar oss fjerne svakhetene en for en.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Trinnene i Konstruktive kommentarer

1. Tre positive ting

Finn først tre positive sider ved ideen.

Bry deg ikke om hvorvidt ideen er realistisk og god eller ikke.

Det er alltid mulig å finne minst tre positive sider ved enhver idé, hvis vi er villige til å bruke fantasien litt.

2. Viktigste innvending

Finn så den viktigste innvendingen mot ideen.

Hvis det er flere innvendinger som kan være like viktige, så velg en av dem.

Det er ikke nødvendig å bruke mye tid på å finne ut hva som er den viktigste innvendingen.

Velg en av dem som kan være blant de viktigste.

3. Vurdering av innvendingen

Veier innvendingen så tungt at den hindrer gjennomføringen av ideen?

I så fall må vi spørre om det er mulig å gjøre noe med innvendingen. Hvis det viser seg at det er umulig eller altfor vanskelig eller ressurskrevende, så forkaster vi ideen.

Denne innvendingen alene var altså nok til at vi gjør dette, og vi har spart oss for bryet med å diskutere alle de andre innvendingene.

Det er ikke alltid ting er så vanskelige som de ser ut til ved første øyekast.

Før vi forkaster en idé kan det derfor ofte være lurt å se om innvendingen virkelig er så alvorlig som den ser ut til.

4. Videre bearbeiding

Hvis vi trenger å gjøre noe med innvendingen, finner vi noen ideer til måter å gjøre det på.

Disse ideene kan vi bearbeide videre med konstruktive kommentarer.

Hvis vi ikke trenger å gjøre noe mer med innvendingen, går vi videre og finner neste innvending, og behandler den på tilsvarende måte.

5. Ny idé fra de positive sidene

Innvendingene kan være så viktige at løsningen må forkastes selv etter bearbeiding.

Vi kan da ta tak i de positive sidene vi har funnet ved ideen, og se om vi kan finne en annen ide som inneholder en eller flere av disse.

Eksempel på konstruktive kommentarer

Problemet er dette:

Vårt firma skal ansette en fagperson i en bestemt stilling. Vi har gjentatte ganger avertert etter folk på vanlige måter uten å få en eneste søknad. Hvordan skal vi få tak i en person?

Følgende forslag blir framsatt:

"Lag en stor plakat der det står om stillingen som lyses ledig. Plant denne plakaten på månen."

Jeg antar at de fleste firmaer ikke ville tatt opp dette forslaget til reell behandling. Det skulle heller ikke være vanskelig å finne innvendinger mot ideen. Vi skal likevel behandle den ved hjelp av konstruktive kommentarer.

1. Tre positive sider

  • Det ville være en svært original måte å annonsere på.

  • Det ville antakelig vekke såpass oppmerksomhet at plakaten ville bli gjengitt i de fleste massemedier. Dette ville bety at de fleste som kunne være aktuelle søkere, ville få vite om den.

  • Vi sparer utgifter til avisannonser.

2. Viktigste innvending

Her er det rikelig med muligheter til innvendinger. La oss prøve denne:

"Det er umulig å gjøre noe slikt."

3. Vurdering av innvendingen

Det vil være lett å vise at det er mulig å gjennomføre det teknisk, men for de fleste firmaer er det økonomisk umulig. Vi vil derfor forkaste ideen ut fra økonomiske vurderinger, og trenger ikke å bry oss med å finne mer som gjør at ideen ikke kan brukes.

4. Videre bearbeiding

Bearbeidingen videre består nå i å finne en annen idé som inneholder noe av det positive fra måneplakaten, men som ikke kan møtes med de samme innvendingene.

5. Ny idé fra de positive sidene

Vi gjør dette ved å gripe fatt i sider ved ideen og bygge nye ideer fra disse. Vi kan ta utgangspunkt i plakat og originalt sted og prøve å finne ut om det er et annet originalt sted der det går å sette opp en plakat, for eksempel på steder der denne typen fagfolk ville se det, selv om de ikke er på utsikt etter ny jobb.

På denne måten kan vi gå videre. Kanskje ender vi med å annonsere i et annet blad enn dem vi tidligere har forsøkt. Eller vi prøver en helt annen type annonse. Det er ingen stor forandring og ikke så eksotisk som måneplakatideen, men en løsning som er annerledes og som er gjennomførbar.