? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Grip tak i det positive

De gode sider gjør at vi lykkes

Grip det positive

En idé lykkes ikke på grunn av sine svakheter, men på grunn av sin styrke.

Et produkt selger ikke på grunn av manglene, men på grunn av sine fortrinn.

Du får til det du gjør, ved hjelp av dine kunnskaper, ferdigheter og evner, og ikke ved hjelp av alt det du ikke kan.

Dine venner liker deg på grunn av dine gode sider (og noen dårlige?) og ikke på grunn av alle dine dårlige sider (som venner også ser).

Vi ser det negative og ikke det positive

Til tross for dette hevder enkelte forskere at gjennomsnittsmennesket overser de 90 % som er gode i en idé fordi de ser de dårlige 10% så mye bedre.

Undersøkelser viser at mange ideer som inneholder grunnlaget for en god løsning, blir forkastet fordi de også inneholder svakheter.

Å oppfatte et glass som halvfullt er å se mulighetene. Å oppfatte det som halvtomt kan være å se begrensningene.

Finn det positive og bearbeid

I praksis må de fleste ideer videreutvikles og bearbeides før de settes ut i livet. Det må legges til, trekkes fra, forandres, forstørres, forminskes osv.

En grunnleggende forutsetning for løsning av vanskelige problemer er den innstillingen at alle ideer inneholder noe godt. Det er kanskje ikke helt sant, men en slik innstilling vil i praksis føre med seg at vi sjeldnere overser ideer som kan gi gode løsninger. Vi blir også mindre redde for å komme med ideer som kan være dumme.

En god regel er derfor: Finn det som er positivt i ideen. Grip tak i dette og arbeid videre med det. Prøv om du kan finne andre ideer som inneholder noe av det samme.

Prøv å unngå de

Automatiske nei.

Omform de automatiske nei som dukker opp, til delproblemer som du kan arbeide videre med.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

Grip tak i det positive

Ny idé fra de positive sidene

Finn de positive sidene ved en idé.

Bruk disse til å finne en ny idé som inneholder de samme positive sidene eller noen av dem.

Bruk konstruktive kommentarer

Konstruktive kommentarer en en kreativ teknikk som kan brukes til å bearbeide ideer. Også ideer som ikke lar seg gjennomføre.

Konstruktive kommentarer er basert på å gripe fatt i det positive i en idé. Denne kreative teknikk er forklart i en egen artikkel:

Konstruktive kommentarer

La perlene vokse og finn dem

Ideer kan sammenlignes med perler. De vokser fra noe som til å begynne med bare er et sandkorn. Lenge ligger de gjemt inne i østersen, ute av syne for dem som leter etter perler.

Den erfarne perledykker dykker gang etter gang og samler seg mange østers før han begynner å åpne dem for å lete etter perlene.

Enkelte inneholder perler, andre ikke. Noen perler er små, andre store.

Noen er fulle av feil, andre er perfekte.

Først etter at han har funnet mange perler, begynner perledykkeren å undersøke dem nøye.

Han deler dem inn i grupper etter størrelse og kvalitet og velger ut hvilke han skal selge og hvilke han skal beholde.