? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Analysér gjennomføringen av ideene

Løsningen skal gjennomføres

Den beste ideen?

Den beste ideen er den som er best når den er gjennomført.

Mange gode ideer blir bare det. De blir aldri satt ut i livet. Det er bedre at en middels god idé blir realisert enn at en kjempegod idé blir polert i det uendelige til den blir mer og mer perfekt.

Det er funnet mange gode løsninger som aldri er blitt omsatt i praksis. Mange nyttårsforsetter er gode eksempler på dette.

Planlegging av gjennomføring er også kreativitet

Når vi løser vanskelige problemer, blir vi lett entusiastiske når vi har funnet en løsning. Vi føler at nå er problemet løst.

Men planlegging av den praktiske gjennomføringen er også en del av løsningen.

Og en løsning er egentlig ikke ferdig før den er gjennomført. Det betyr at det også må settes opp en plan for gjennomføringen.

I noen tilfeller vil en grundig gjennomtenkning av handlingsplanen være det viktigste elementet i løsningen av problemet.

 

 

 

 

 

Analysér gjennomføringen av ideene

Siden vi vet at gjennomføringen av en løsning kan støte på hindringer, kan vi ta hensyn til dette på forhånd.

Gjennomføringen av en løsning vil selvsagt være svært forskjellig for forskjellige problemer.

Vi skal gi noen tips om hva det kan være lurt å gjøre i en del tilfeller.

 • Finn ut alt som må gjøres før løsningen er gjennomført.

 • Finn alle personer som kan påvirke gjennomføringen. Hvordan kan de påvirke? Hva er deres holdninger, motiver osv.?

 • Lag en oversikt over hva som trengs av ressurser. Ressurser kan bety: tid, penger, folk, utstyr, informasjon, myndighet, makt, autoritet, motivasjon, muligheter, vilje osv.

 • Vil de nødvendige ressursene være tilgjengelige på det tidspunktet da de trengs?

 • Finnes det interessemotsetninger? Er det noen som ønsker at løsningen ikke skal bli gjennomført? Er det andre motsetninger og konflikter som kan ha virkning på gjennomføringen? Også personlige? Foregår det maktkamper som kan være til fordel eller til hinder? Disse spørsmålene bør vi stille for gjennomføringen av hele løsningen og for deler av den. Tilsvarende spørsmål ble stilt i akseptfasen. Men det kan være sider ved gjennomføringen av løsningen som vi ikke vurderte på denne måten da.

 • Hvordan vil løsningen stemme overens med det som er vanlig? Vil den støte an mot vanetenkning, etablerte prosedyrer og vanlig motstand mot forandringer?

 • Ikke alle deler av løsningen er like viktige. Hva er det som er viktigst å få gjennomført? Hva er vi villige til å ofre for å få gjennomført andre deler av løsningen?

 • Ikke alle hindringer er like sannsynlige. Hvor stor risiko er det for at de forskjellige tingene kan gå galt? Det er som regel ikke mulig å si noe eksakt, men en god gjetning er bra nok.

 • Kriseplaner og forholdsregler kan være nødvendig for visse typer problemer. Hvis de er det, må vi finne ut når det er nødvendig å sette inn alternative planer. Disse bør utarbeides på forhånd i den grad det er nødvendig.

 • I hvilken grad kan løsningen og handlingsplanen stå på egne bein? Hvor mye må forklares eller forsvares før den kan gjennomføres?

 • Hva slags kontroll, og hvor mye, er nødvendig under gjennomføringen?

Løsningen avhenger av den praktiske gjennomføringen

Løsningen er avhengig av den praktiske gjennomføringen.

Det viser seg ofte at det er nødvendig med forandringer når vi skal sette en løsning ut i livet.

Dette betyr at vi tilpasser løsningen til gjennomføringen.

Det finnes mange hindringer som kan stoppe selv den beste løsning.

Noen står vi selv for.

Andre skyldes den gruppa eller det miljøet vi er i.

De fleste bedrifter har innebygde mekanismer som hindrer at ideer blir gjennomført. Noen er plassert der med hensikt, mens andre er utilsiktede.

Det finnes også hindringer som ligger utenfor det miljøet vi arbeider i.

Å overvinne hindringer mot gjennomføringen er like viktig som alle de andre trinna i den kreative problemløsningsprosessen.