? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Handlingsplan i kreativitet

Handlingsplan kan også kreve kreativitet

Problemet er ikke løst før løsningen er gjennomført i praksis.

Løsningen av et problem omfatter derfor også å sette opp en plan for gjennomføringen. Og selvsagt å sette planen ut i livet.

Å sette opp en handlingsplan kan i seg selv ses på som et kreativt problem eller en kreativ oppgave.

Denne oppgaven kan vi gå løs på med de kreative metodene og teknikkene vi behersker, i den grad det er behov for det.

Det kan være nyttig i enkelte tilfeller.

I andre tilfeller er det tilstrekkelig å bruke mer fastlagte planleggingsmetoder.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Handlingsplan

De viktigste stikkordene for å sette opp en handlingsplan kan oppsummeres med spørsmålene:

  • Hvem?

  • Gjør hva?

  • Hvordan?

  • Når?

Handlingsplanen bør være spesifikk og konsis.

Den bør omfatte planer for hvordan folk skal informeres, og retningslinjer for rapportering av framdrift og kontroll.

Tilbakemeldinger underveis kan være viktige i enkelte prosjekter.

Planer for hva som skal gjøres hvis noe avviker fra de opprinnelige planene, kan også være nødvendige.

En handlingsplan vil også føles mer forpliktende av dem som har vært med på å utarbeide den, enn hvis en ikke har noe fast å holde seg til.

Analysér gjennomføringen av ideen

En egen artikkel på nettstedet kreativtnorge tar for seg analysering av gjennomføring av en idé eller løsning. Se:

Analyser gjennomføringen

Den beste løsningen er den som gir det beste resultatet når den er gjennomført.

Å tilpasse løsningen til gjennomføringen er derfor en viktig del av den kreative problemløsningsprosessen.