? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ dialog - Hellig penn

Kreativ dialog

Kreativ dialog betyr at den kreative prosess er basert på dialog.

Begrepet "Kreativ dialog" kommer fra ordene:

 • Krea: Skape

 • Dia: Gjennom

 • Logos: Ord

Kreativ dialog betyr derfor at vi skaper gjennom ord. Vi kan skape:

 • Ideer

 • Forståelse

 • Innsikt

 • Erkjennelse

 • Fellesskap

Hellig penn

Denne metoden var brukt av Navaho-indianerne under rådslagning. De satt da i en sirkel og snakket etter tur.

De brukte en hellig stein eller et hellig trestykke. Bare den som holdt i denne, kunne snakke. Én snakket mens de andre lyttet.

Ofte bruker vi en penn (gjerne en tykk tusjpenn) som "snakkepenn". Derav navnet "Hellig penn". Bare den som holder denne hellige pennen, kan snakke.

Reglene i Kreativ dialog

Hovedreglene i Kreativ dialog er:

 1. Én snakker – De andre lytter.

 2. Når én har snakket, gir hun ordet videre til neste person.

 3. Utsett vurderinger.

 4. Ingen kritikk.

 5. Ingen spørsmål eller kommentarer.

Dette er grunnreglene.

Vi bruker Kreativ dialog (Hellig penn metoden) til å snakke om et problem, utfordring eller mulighet. De fleste temaer kan snakkes om med Kreativ dialog.

Den som skal snakke først, holder den hellige pennen. Ofte er det den som har problemet vi skal snakke om. Denne personen kaller vi problemeieren i kreative prosesser.

Problemeieren forteller kort de andre deltakerne i gruppen hva problemet er og hva han eller hun ønsker hjelp til.

Så gir hun Hellig penn videre til den som sitter til venstre for seg. Den snakker så. Når han er ferdig med å snakke, sender han Hellig penn videre til den neste. Han kan også velge å ikke si noe. Da sender han bare Hellig penn videre til neste person.

Slik går Hellig penn runde etter runde til vi har snakket ferdig.

 

Variant av kreativ dialog

En annen variant av Kreativ dialog bruker Hellig penn på en annen måte.

Når én er ferdig med å snakke, legger hun Hellig penn midt på bordet. Den som vil snakke, griper Hellig penn.

Også her er regelen at bare den som holder Hellig penn kan snakke. De andre lytter.

Bruk av Kreativ dialog

Små eller store grupper

Kreativ dialog med Hellig penn kan brukes i store og små grupper.

Hvor stor gruppen kan være i kreativ dialog,  avhenger av temaet vi snakker om og hvor motiverte deltakerne er til å lytte.

Snakk kort eller lenge

I rene kreative prosesser snakker vi ofte kort når vi har ordet (holder i Hellig penn).

Vi kan også bruke kreativ dialog i andre typer samtaler. Da kan det være aktuelt at hver enkelt deltaker kan snakke lengre.

Rent muntlig eller notér ned

I en rendyrket Kreativ dialog skjer alt muntlig. Vi noterer ikke ned det som blir sagt.

Vi kan også la en sekretær eller kreativ prosessleder notere ned det som kommer fram. På et ark, eller på en flipover slik at alle kan se det.

Alene eller sammen med andre kreative metoder

Kreativ dialog kan brukes som en frittstående kreativ metode.

Kreativ dialog kan også brukes kombinert med andre kreative metoder og teknikker.

Vi kan starte med en kreativ dialog for å finne en problemformulering. Så kan vi finne ideer til denne via Gallerimetoden, Flipovermetoden eller Idébank.

Vi kan skape ideer med Gallerimetoden eller Flipovermetoden, og så vurdere eller bearbeide disse med Kreativ dialog.

En enkel variant av Kreativ dialog

I en del tilfeller er det ikke lett å få aksept for bruk av en kreativ metode i en gruppe som diskuterer en sak. Det kan da være mulig å anvende Kreativ dialog uten bruk av Hellig penn. Du kan si noe som dette:

"Skal vi ta en runde rundt bordet og høre hva alle har å si?"

Så gir du ordet til alle etter tur. Og passer på at de får snakket uforstyrret.

Etter denne runden sier du:

"Skal vi ta en runde til og høre kommentarer til det som er sagt?"

Slik kan du bruke prinsippene fra Kreativ dialog.