? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativt problem

 

Et gap å gå over

Et ønske om å gå over gapet

Problem i kreativitet

I kreativitet bruker vi ordet problem på en litt spesiell måte.

Med problem mener vi:

  • Forskjellen på det vi har og det vi ønsker.
  • Forskjellen på den situasjon vi er i og den situasjon vi ønsker å være i.

For at noe skal være problem i kreativ sammenheng må det derfor være:

  • Et gap (forskjellen)
  • Et ønske om å overskride gapet (gå fra nå-situasjon og til ønsket situasjon).

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Utfordring - oppgave

I mange tilfeller vil det være riktigere å bruke ordet utfordring eller oppgave i stedet for ordet problem.

Mange som ønsker å være kreative og se positivt på ting, liker ikke å bruke ordet problem og vil heller snakke om utfordringer.

 

Kall det hva du vil

Men uansett hva du kaller det, det viktigste er hva du gjør.

På denne nettsiden om kreativitet bruker vi ordet problem slik som forklart her.

Du kan bruke det ordet du vil.