? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativt lederskap

 

 

 

Kreativt lederskap

Vi definerer kreativt lederskap slik:

Kreativt lederskap er den forståelse og innsikt lederen har i kreativitet og lederskap og som gjør at lederen kan velge mellom og praktisere forskjellige former for kreativ ledelse.

Lederens egen kreativitet

Lederen trenger ikke selv å være meget kreativ for å være en kreativ leder. Det viktigste er å kunne få fram kreativiteten i de han eller hun er leder for.

Men det er selvsagt en fordel at lederen selv kan slippe fram sin egen kreativitet. Det er også en fordel at en kreativ leder utvikler sin egen kreativitet. Det vil da være lettere å være en kreativ leder. Se derfor:

BLI MER KREATIV

De viktigste kreative prinsipper

Fundamentet for kreativt lederskap er de viktigste prinsippene for kreativitet. Dette er:

  1. Utsett vurdering
  2. Finn det positive
  3. Utsett valg
  4. Bruk mer av hjernen
  5. Del opp og sett sammen

For mer om de viktigste prinsipper i kreativitet, se:

VIKTIGSTE PRINSIPPER I KREATIVITET

Kreative metoder og teknikker

Bruk av kreative metoder og kreative teknikker er kreativt lederskap.

De kreative metoder og kreative teknikker er basert på og anvender en del kreative prinsipper. Å praktisere disse kreative prinsippene, er også kreativt lederskap, selv om du ikke bruker direkte de kreative metodene og teknikkene.

Du finner mer om de kreative metodene her:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

KREATIVE GRUPPEPROSESSER

Individer, grupper og organisasjoner.

Hovedoppgaven i kreativt lederskap er å gjøre den enkelte medarbeider, grupper og organisasjonen mer kreativ.

Se derfor:

Kreative organisasjoner

KREATIVE ORGANISASJONER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

Kreative grupper

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

Kreative individer

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Kreativt lederskap

De meste av det som er sagt på nettstedet kreativtnorge, er av betydning for kreativt lederskap.

Kreativt lederskap kan praktiseres på alle nivåer av lederskap:

  • Førstelinje ledere
  • Mellomledere
  • Toppledere

Det meste av anbefalingene om kreativt lederskap og om kreativ leder, gjelder for ledere på alle disse tre nivåene.

Men alt er ikke like viktig på alle nivåene. Det er selvsagt noe som er mer viktig på ett nivå enn på de andre. Dette er direkte knyttet til de forskjellige krav til lederskap som stilles på de forskjellige ledernivåene.

Kreative førstelinje ledere

For kreative førstelinje ledere er det viktig å å gjøre en spesiell innsats for kreativiteten i gruppa og medarbeidernes individuelle kreativitet. Se derfor:

KREATIVE GRUPPER

STIMULERER KREATIVITET I GRUPPER

HEMMER KREATIVITET I GRUPPER

KREATIV PERSON

STIMULERER INDIVIDUELL KREATIVITET

HEMMER INDIVIDUELL KREATIVITET

Det er en fordel at den kreative førstelinje leder behersker kreative prosesser. Se:

KREATIVE GRUPPEPROSESSER

 

Kreative mellomledere

En mellomleder har ledere under seg og over seg i den organisatoriske strukturen. Det er selvsagt en fordel å beherske det samme som en kreativ førstelinje leder.

Men det er ikke like nødvendig.

En kreativ mellomleder må kunne være kreativt stimulerende overfor de ledere han eller hun har under seg, gjerne også overfor sine overordnede.

Den kreative mellomleder har også som ansvar å legge forholdene til rette for kreativitet i de gruppene som hører inn under hans eller hennes del av organisasjonen.

Det betyr også forhold av organisatorisk karakter.

Se lenkene under førstelinje ledere og under toppledere.

Kreative toppledere

Det er en fordel at en kreativ toppleder har de samme kreative ferdigheter som kreative førstelinjeledere og kreative mellomledere.

Topplederens kreative hovedansvar er å få organisasjonen til å fungere kreativt. Se:

KREATIVE ORGANISASJONER

HEMMER KREATIVITET I ORGANISASJONER

 

 

Kreativitet i organisasjoner

Noe av det viktigste i kreativt lederskap er å få organisasjonen og spesielt den av organisasjonen du er leder for, er kreativ.

Det meste av det som er på hjemmesiden kreativtnorge , er av betydning for kreativitet i lederskap.

Litteratur

Det ligger mye litteratur om kreativitet på nettstedet kreativnorge. Denne kan lære deg mye av det du trenger å vite om kreatvitet. Se siden:

KREATIV LITTERATUR

Artikkelsammendrag

Følgende artikkelsammendrag fra artikler om kreativitet, kan være  nyttige for å forstå kreativt lederskap, gruppekreativitet og organisatorisk kreativitet.

Amabile, T.: et. al.:
Assessing the Work Environment for Creativity

Ekvall, G.:
Organizational Climate for Creativity and Innovation

Kilbourne, L.M. and Woodman, R.W.:
Barriers to Organizational Creativity

Robinson, A.G. and Stern, S.:
Unleashing Corporate Creativity: Where to start

Sitkin, A.B.:
Learning through Failure:
The Strategy of Small Losses

Wesenberg, Peter:
Ledelse og kreativitet i et nytt perspektiv

West, M.A, et al.:
Twelve steps to heaven: Successfully managing change though developing innovative teams

Woodman, R.W., Sawyer, J.E. and Griffin, R.W.:
Toward a theory of Organizational Creativity