? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

NIKs kreative prosjekter

 

NIKs kreative prosjekter

Kreative prosjekter

NIK - Norsk Institutt for Kreativitet - kan utføre alle typer prosjekter som er i tråd med NIKs formål:

Instituttets formål er å drive og fremme undervisning, forskning, utvikling og praktisk bruk av kreativitet.

Hva vi gjør, avhenger av den kompetanse og de øvrige ressurser vi har tilgjengelig. Selvfølgelig er dette basert på hvilke behov vi vurderer er til stede.

Kreative metoder og teknikker

Hjemmesiden kreativtnorge inneholder beskrivelse av mange kreative metoder og teknikker. Du finner dem her:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

Vi har prosjekter for å lage flere og bedre beskrivelser av kreative metoder og teknikker. Dette inkluderer også demonstrasjoner av bruk av hver kreative metode eller teknikk.

NIK bidrar også til å utvikle kreative metoder og teknikker.

Kreativitet i skolen

Kreativitet i skolen er høyt prioritert av NIK. Se:

KREATIVITET I SKOLEN

Vi har prosjekter for å bidra til økt kreativitet i skolen. NIK har meget gode erfaringer med å utvikle skoleelevers kreativitet. Se:

KREATIV UNDERVISNING

Undervise kreativitet

Hjemmesiden kreativtnorge inneholder mye stoff som er aktuelt for deg som skal undervise kreativitet i skolen eller andre steder.

Vi har prosjekter for å utvide dette.

Dette inkluderer å utvikle læreplaner, kursplaner og kursmateriell innen kreativitet.

Nettsiden kreativtnorge

Et av NIks viktigste prosjekter er utvikling og drift av nettsiden kreativtnorge.

Hjemmesiden kreativtnorge inneholder mye stoff om kreativitet.

Dette er tilstrekkelig til å gi deg en god forståelse av hva kreativitet er og hvordan du utvikler din og andres kreativitet.

De viktigste og beste kreative metoder og teknikker er også forklart.

Vårt mål er å utvikle hjemmesiden kreativtnorge videre.

Drømmen er at den skal inneholde det meste du trenger for å gjøre deg selv mer kreativ og bidra til å gjøre andre mer kreative.

Mange av NIKs øvrige kreative prosjekter bidrar til mer stoff på hjemmesiden.

Kreative organisasjoner

NIK og mange av menneskene og organisasjonene i kreativt nettverk har lang erfaring med å utvikle kreativiteten i organisasjoner.

NIK involverer seg i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor organisasjonsutvikling.

For konsulentbistand til prosjekter for kreativ organisasjonsutvikling eller for bruk av kreative metoder i organisasjonsutvikling, se siden med:

KREATIVE KURSLEDERE OG KONSULENTER

 

 

 

Litteratur om kreativitet

Vi utvikler selv litteratur om kreativitet.

Vi samler også annen litteratur om kreativitet.

Vårt mål er at hjemmesiden kreativtnorge skal inneholde det meste av den kunnskap som er publisert om kreativitet.

Sammendrag om kreativitet

En viktig del av dette mål er å publisere sammendrag fra forskning og utvikling om kreativitet.

Dette er sammendrag eller utdrag fra artikler og bøker om kreativitet. Det er publisert tusener av bøker om kreativitet og titusener av artikler.

Det kommer stadig mer. Å lage slike kreative sammendrag og utdrag er derfor en pågående prosess.

Det som ligger på hjemmesiden kreativtnorge finner du her:

KREATIVE SAMMENDRAG

Litteratur om kreativitet

Nettstedet kreativtnorge inneholder artikler, bøker og rapporter om kreativitet. Dette er litteratur som er skrevet spesielt for kreativtnorge eller som er publisert andre steder og så er republisert på kreativnorge.

Dette finner du på siden:

KREATIV LITTERATUR

Hvis du har skrevet noe som passer for kreativtnorge og som du vil ha publisert her, vennligst ta kontakt med oss.