? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Filosofi og kreativitet

Nye spørsmål - nye svar

"Mennesket har til alle tider søkt spørsmål, løsninger på dem og så nye spørsmål igjen.

Et barn er født med en sterk nysgjerrighet og med vilje til å se og oppleve nye ting.

Kreativitet er også av betydning i menneskets søken etter svar på de evige spørsmål."

Dette sitatet viser en av koblingene mellom filosofi og kreativitet. Sitatet er tatt fra artikkelen:

Nødvendigheten av kreativitet

Der kan du lese mer om slike tanker.

Oppgaver til kreativ filosofisk refleksjon

Bruk av min tid

Gi deg selv positive selvbekreftelser

IPOs råd for suksess

Nå dine mål

 

Etiske dilemmaer til refleksjon og diskusjon

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
 

Kreativitet er filosofi i praksis

Mange av de kreative metodene og teknikkene har med å finne spørsmål og så forsøke å besvare disse. For så å stille nye spørsmål.

Kreativitet handler også om å bruke mer av vår hjerne, dens tanker og følelser, på bedre måter. Og om å spørre andre eller å forsøke å sette oss inn i deres situasjon og hva de vil tenke og føle.

Vi kan derfor oppfatte mange av de kreative metoder og teknikker også som filosofiske metoder og teknikker.

 

Prøv noen kreative teknikker

Noen eksempler på kreative teknikker for litt filosofisk refleksjon, er:

Andres synsvinkler

Dagdrømmer

Finn det positive

Hva - hvis analyse

Hvorfor - hvorfor analyse

Forberedelse til problemløsning - Sjekklistte 1

Gjør løsningen mer akseptabel

 

 

 

 

 

 

Basert på filosofi og filosofisk holdning

Vårt arbeid med kreativitet er basert på filosofi og en filosofisk tilnæring.

Vi tror at alle mennesker har evnen til å stadig lære og utvikle seg, til å oppleve og gledes over nye ting og til å nå ny erkjennelse og visdom.

Vi henter viktige deler av våre kunnskaper og inspirasjon fra:

  • Klassisk og moderne filosofi
  • Moderne forskning og utvikling
  • Egne og andres erfaringer

Mange av våre kurs og utviklingsopplegg tar i bruk filosofiske kunnskaper og tilnæringsmåter. Dette inkluderer bruk av Aksjonslæring og refleksjonslæring (ARL).
 

Kreativitet, læring og utvikling

Sitatene under viser at opplæring i kreativitet også virker på andre ting enn kreativiteten. Sitatene viser resultatene av kreativ undervisning.

  • Elevene viser mer interesse for å løse problemet på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.

  • Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.

  • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

  • Elevene virker ikke lei av skole. Arbeidet går engasjert. Sier ikke ting er kjedelige.

  • Elevenes arbeid blir mer lystbetont.