? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Villeste idé

Villeste idé

Alt kan brukes

Et prinsipp i kreativitet er at alt kan brukes.

Ofte ikke direkte, men etter passende bearbeiding.

Villeste idé er en kreativ teknikk som baserer seg på dette kreative prinsipp.

Den villeste ideen kan være en enkel og effektiv måte å åpne tankegangen på. Mottoet er: Alt kan brukes - men ofte først etter bearbeiding.

Vanskelig problem

Jo vanskeligere det er å finne en løsning, desto mer fruktbart kan det være å fjerne seg fra det opprinnelige problemet. Da kan Villeste idé være på sin plass.

Nye ideer eller synsvinkler

Hvis det er viktig å finne helt nye synsvinkler eller ideer, kan også Villeste idé være verdt å prøve.

En tradisjonell idé til slutt?

Etter å ha bearbeidet den villeste idé kan det hende vi sitter igjen med det kjente.

Men denne framgangsmåten øker sjansen for at vi har fått med oss noe nytt, eventuelt som et lite tillegg til det vi hadde fra før.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Villeste idé

Finne villeste idé

Villeste idé kan gjennomføres ved å finne ideer som oppfyller ett eller flere av disse kravene:

 • Så fjernt fra problemet som mulig

 • Så liten sammenheng som mulig med problemet

 • Minst mulig gjennomførbart

 • Den sprøeste ideen

 • Den morsomste ideen

 • Ikke ha noe med saken å gjøre

Fjerne oss enda mer

Når det er gjort, kan vi eventuelt ta utgangspunkt i dette og fjerne oss enda mer fra problemet.

 

Omforme Villeste idé

Når vi har funnet ville ideer, kan vi omforme dem til realistiske ideer.

Det flere måte rå gjøre dette på.

Bruk analogier og assosiasjoner

Bruk analogier og assosiasjoner i forhold til den villeste ideen og problemet o se om det kommer opp noen nye og mer realisttiske ideer.

Ny idé fra positive sider

Finn de positive sidene ved de ville ideene. Fra dette: Finn nye ideer som inneholder de samme positive sidene.

Bytt ut deler av ideen

Del opp ideen i mindre deler. Sett disse sammen på nye måter. Gjerne med nye deler.

Osborns idégenerende teknikk

Bruk Osborns idégenerende teknikk til å omforme de vill ideen. Osborns idégenerende teknikk er forklart her:

Osborns idégenerende teknikk

Konstruktive kommentarer

Konstruktive kommentarer er en fin måte å beabeide ville ideer. Konstruktive kommentarer er forklart her:

Konstruktive kommentarer

Eksempel: Villeste idé

La oss ta problemet:

Finn en ny ferieidé.

En vill idé er:

Rid på en gris fra Oslo til Krakow.

Omforme Villeste idé

Bruk analogier og assosiasjoner

Nesten hva som helst kan komme opp som en assosiasjon eller analogi. Eksempler er:

 • Dra en rundtur på gårdsbesøk.

 • Vær med på en festival i Tyskland.

 • Se gamle bygninger i Polen.

Ny idé fra positive sider

Positive sider ved griseridnings ideen kan være:

 • Nær kontakt med et dyr.

 • Originalt.

 • Billig (hvisdu har med egen mat)

 • Får se mye på reisen.

En fottur eller sykkeltur rundt i din egen kommune kan oppfylle de samme positive sidene.

Bytt ut deler av ideen

Ideen: Rid på en gris fra Oslo til Krakow.

kan deles i følgende deler:

 • Ri

 • Gris

 • Oslo

 • Krakow

Det er lett å se at det er mange ferieturer som kan bygges rundt disse ordene.

Osborns idégenerende teknikk

Konstruktive kommentarer

Ideen: Rid på en gris fra Oslo til Krakow kom fram i en idéduganad om nye ferieturer for Oslo folk. Etter diverse bearbeidinger ble ideen omformet til å arrangere feriereiser for polske turister i Oslo. ferien omfattet opplevelse av natur og kontakt med dyr.