? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

 

Problemanalyse - Bryt ned problemet

Problemanalyse - Bryt ned problemet

Delproblemer

Problemer består ofte av flere mindre problemer eller delproblemer.

Det kan være nyttig å bryte ned problemet i disse delene.

I enkelte tilfeller ligger den egentlige vansken i en bestemt del av problemet. Er vi klar over dette, kan vi konsentrere oss mest om denne delen av problemet.

Det er en gammel lærdom at det var en tømmerstokk som låser hele tømmervasen. Problemet var da å finne denne

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Løs en del av problemet

Det er ikke alltid vi greier å løse problemet vårt.

Det kan være bedre enn ingenting at vi greier å løse en del av det.

Hvis vi er tørste og sultne, løser det ikke hele problemet vårt om vi finner vann. Men det er i hvert fall bedre å være bare sulten.

Løs de lette problemene

Å løse hele problemet på en gang kan være vanskelig. Det kan være lettere å løse det del for del.

Noen delproblemer kan være lettere å løse enn andre. Det er en fordel å vite hvilke det er.

Analyser problemet

For å dele opp eller bryte ned problemet, kan vi gå veien om forskjellige former for problemanalyse.

Se artikklen:

Problemanalyse