? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Tvungne sammenhenger

Tvungne sammenhenger

Vi kan med stimuli få hjernen inn i bestemte tankebaner.

Vi kan gjerne kalle dette tvang. Det er tvang for å få hjernen inn i bestemte baner eller for å få den ut av andre baner.

Dette brukes direkte i kreativitet og problemløsning.

Vi tvinger hjernen til å finne sammenhenger som i utgangspunktet ikke er der.

Kreativitet er også å oppdage det meningsfulle i det som til å begynne med ikke er meningsfullt.

Vi kan tvinge ord, bilder og annet sammen med det problemet vi arbeider med.

Dette er ikke noe nytt. Det er ofte slik vi løser problemer, for eksempel når vi mangler noe i hjemmet. Vi leter etter et eller annet som kan brukes. Til slutt finner vi noe. Ofte er det noe som er ment for noe helt annet.

Tyggegummi, for eksempel, er brukt til det utroligste.

Vi prøver da hele tiden å finne en sammenheng mellom det vi finner, og en måte å bruke det på som løser problemet.

Dette er i vår språkbruk å finne tvungne sammenhenger.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

 

Tvangskombinasjoner

Den første måte å starte på er å tvinge fram sammenhenger mellom forskjellige informasjoner, problemer og ideer.

Vi kan finne ting i naturen, fra andre, lage lister med valgte eller tilfeldige ord, bruke gjenstander eller hva som helst vi tenker på, som et utgangspunkt for å tvinge fram sammenhenger.

I enkelte problemer kan det være nyttig at du ser for deg noe som du liker godt. Forsøk så å lage sammenhenger mellom dette, eller detaljer av det, og problemet ditt.

 

Eksempel på tvangskombinasjon

Vi skal se på et eksempel på tvungen sammenheng.

Fra bil og stol skal vi komme fram til nye produkter.

  • En opplagt ting er stoler med hjul, kontorstoler og rullestoler. Det er opplagt i dag, men en nyhet en gang i tiden.

  • Hjulet festet i setet. Det vil si en dreibar stol. Også det var engang noe nytt.

  • Hjul til å feste på og ta av stoler når de skal flyttes.

  • Nå begynner vi å nærme oss noe nytt: En hjulmekanisme som er lett å sette på og ta av møbler og som gjør det lett å flytte disse.

Vi kunne ha spunnet videre på ideen og kanskje funnet opp et nytt produkt.