? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Negativ brainstormingMal side

Negativ brainstorming

Negativ brainstorming kalles også riv-ned-metoden eller negativ kreativitet.

Samme regler som Brainstorming

Negativ brainstorming følger de samme prinsippene og reglene som vanlig Brainstorming.

Den foregår også på samme måten.

Finne feil og svakheter

Forskjellen er at vi nå bare skal finne svakheter, feil og alt som kan gå galt.

Bearbeid ideene videre

Etter at vi med Negativ brainstorming har funnet mange svakheter og feil, går vi tilbake og bearbeider ideene videre ut fra det vi har funnet.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Negativ brainstorming

Brukes på valgte ideer

Negativ brainstorming brukes vanligvis først etter at vi har valgt ut ideer eller løsninger med andre metoder.

Det tar tid å gjennomføre Negativ brainstorming. Denne kreative teknikken bruker vi derfor bare på de ideene vi har tenkt å gå videre med.

Vi bør alltid vurdere om det er verdt tiden å bruke Negativ brainstorming for å finne svakhetene.

Alvorlige følger?

Negativ brainstorming kan være verdt å bruke hvis det kan få alvorlige følger dersom vi velger en dårlig løsning eller overser svakheter ved den løsningen vi har valgt.

 

 

 

 

 

 

Negativ brainstorming

Gir trygghet

Vi vil ofte føle oss tryggere på at vi ikke har oversett noe, etter at vi har bearbeidet en idé med Negativ brainstorming.

Kan skape misstemning

Men det kan også skape misstemning når vi legger så ensidig vekt på det negative.

Ved å være flinke til å avdekke svakheter ved løsningen, kan vi få inntrykk av at den er dårligere enn den egentlig er.

Det kan igjen føre til at vi forkaster løsninger som i grunnen er bra nok.

Bedrer stemning i gruppe

Negativ brainstorming kan også virke til å bedre stemningen i en gruppe. Det kan være en måte å få ut oppdemte frustrasjoner og bekymringer på i forbindelse med problemet.