? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Del opp ideer og sett sammen

Del opp og sett sammen

Det er ofte slik at for mer omfattende ideer, vil deler av ideen være gode og andre deler mindre gode.

Når flere mennesker skal løse en oppgave sammen, vil ofte den beste løsningen være å bruke noe fra den enes forslag, noe fra den andres osv.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

Et enkelt eksempel

I en skoleklasselaget klippet barna snøkrystaller ut i papir.

Oppdelingen

Hver elev delte sine snøkrystaller i to grupper, de som skulle brukes til fellesbildet og de resterende.

Sette sammen

Å sette sammen var at de etterpå lagde et felles bilde med snøkrystaller fra hver elev.

 

 

 

Del opp oppgaven

Del først opp problemet

I praksis brukes prinsippet ofte ved at vi deler en oppgave i mindre deler og så arbeider med hver del for seg.

Dette er nærmest en selvfølgelighet. Men det er likevel slik at hvis vi bevisstgjør dette prinsippet som en arbeidsmetode, vil vi kunne bruke det både bedre og til flere oppgaver enn det vi vanligvis gjør.

CPS og del opp og sett sammen

Å dele opp er innbakt i CPS.

Divergensene vil automatisk gi en oppdeling.

Konvergensene og bearbeidingene kan gi sammensetninger.