? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Bionikk - Lær av naturen

Bionikk

Bionikk kan defineres som bruk av biologiske prototyper når vi skal løse andre typer problemer.

 

Lær av naturen

Den mest direkte framgangsmåten for å lære av naturen, er å finne lignende systemer som det vi ser på, i naturen. Naturen byr på en enorm mengde systemer å velge mellom.

Naturen har alltid vært brukt som en kilde til kunnskaper, forståelse og erkjennelse.

Ordtak som

"Mange bekker små gjør en stor å"

gjør bruk av analogier med naturen for å få fram allmenngyldige prinsipper.

Finnes noe lignende i naturen?

Du bør derfor deg stille spørsmålet om det finnes noe lignende i naturen til det problemet vi arbeider med.

Det er ofte nødvendig å bruke analogier for å få full nytte av naturens råd.

Prinsipper i naturen

Moderne former for Bionikk prøver å finne underliggende prinsipper eller tankeganger i naturen i tillegg til å bruke disse i rent praktiske løsninger.

Så bruker vi dem som tenke-modeller i den kreative problemløsningen.

Naturen viser menneskets tanker

Naturen og andre menneskers produkter gir oss ikke bare en beskrivelse av verden rundt oss. De er uttrykk for hvordan mennesker ser, oppfatter informasjon og forstår sammenhenger.

Naturen er derfor også et uttrykk for hvordan mennesker tenker.

Både av naturen og andre mennesker kan vi lære om de tankemåter som er mulige for mennesket.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Lær av naturen

Finn lignende systemer i naturen

Bionikk går ut på å finne lignende systemer i naturen og se hvordan disse er bygd og hvordan de har løst de forskjellige problemene som henger sammen med gjennomføringen.

Bambus er et eksempel på en tofasekonstruksjon der strukturen er forsterket med harde fibrer. Bruk av dette prinsippet kan gi glassfiberarmert plast eller jernarmert betong.

Finn andre systemer i naturen

Vi kan også være litt friere og lete etter systemer som ligger lenger vekk fra vårt eget problem.

Det vil si at vi må bruke litt friere analogier.

Bruk naturen til ville ideer

Vi kan også gå fram på en helt annen måte.

Vi finner et system i naturen uten tanke på om det representerer noe i vårt problem eller ikke. Det vil si at vi gjerne kan finne noe som er fjernt fra det problemet vi ser på.

Fra dette går vi den andre veien, det vil si inn mot problemet vårt igjen. Det kan vi gjøre ved hjelp av analogier og assosiasjoner.

Vi kan også bearbeide utgangssystemet ved å legge til, trekke fra og forandre ting i det til vi får noe som er brukbart.

 

 

 

 

Naturens løsninger

Det finnes mye rart i naturen. Naturen har løst millioner av problemer. Naturen kan vi i denne sammenhengen se på som et leksikon eller en håndbok som inneholder ubegrensede mengder med informasjon både faktiske opplysninger og kunnskaper om problemløsning.

Mennesket har laget mange ting etter modell av naturen.

Eksempler på naturens løsninger er:

Borrelåsen

Borrelåsen som nå brukes i stedet for glidelåser, knapper eller snøring, var oppfunnet av naturen lenge før mennesket tok prinsippet i bruk.

Veinett og andre nett

Systemet med bekker og elver er en av naturens analogier til våre veinett.

Menneskekroppen og andre systemer

En menneskekropp har for eksempel løsninger innenfor disse systemene:

  • Rørsystemer av flere typer

  • Elektriske systemer

  • Kraftgenerering og -overføring

  • Mekaniske systemer med overføringer

  • Informasjonsmottak, -behandling, -lagring og -sending

  • Kjemiske og fysiske prosesser

  • Forsvarssystemer

  • Renovasjonssystemer

  • Andre