? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Tenkning i bilder

Tenkning i bilder

En stor del av vår tenkning foregår i bilder. Vi kan også bruke dette mer aktivt.

Informasjon, problemformuleringer og ideer kan ha form av bilder.

Det meste i naturen kan framstilles ved hjelp av bilder, og det kan også mye av det som er laget av mennesker.

I analogier og assosiasjoner inngår også ofte bilder.

 

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Se for deg eller tegn

Du kan derfor prøve å resonnere i form av bilder når du står overfor et problem.

Det kan gi helt andre tankeganger enn om du også blander inn ord.

For å tenke rent i bilder kan du tegne eller se for deg bilder inni deg.

Ting du ser rundt deg, kan brukes som bildestimuli til en slik tankemåte.

Tenkning i bilder kan gi nye ideer. Tegn ideene på en tavle eller et ark.

Du kan tegne et bilde som beskriver situasjonen eller som inneholder ideer. Du kan tegne hva du vil, enten det har sammenheng med problemet eller ikke.

Tegningen kan i alle fall brukes som stimulus.

Du kan tegne flere bilder som følger etter hverandre, og du kan tegne sammensatte bilder. Det er mye som er lettere å få fram ved hjelp av bilder.

Bruk alle former for tenkning

Når du arbeider med et problem ved hjelp av bilder bør du også veksle med å tenke i ord.

En tankerekke som baserer seg bare på ord, kan også gi mye, i hvert fall andre ting enn om en baserer seg bare på bilder.

I praksis får vi som regel best resultat om vi bruker alle former for tenkning om hverandre.

Det er også mulig å tenke i form av lukter, lyder og følelser.