? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Analogier i kreative prosesser

Analogier

Noe som ligner

Analogi betyr noe som ligner eller som er i samsvar med noe annet.

Menneskehjernen gjør stor bruk av analogier.

Vi bruker ofte analogier til å forklare ting. Med analogier kan vi forklare vanskelige ting på en enkel måte. Analogier egner seg godt til å få fram poenget på en klar og enkel måte.

Analogier brukes også til å formulere tanker og ideer som kan ha gyldighet i mange og forskjellige situasjoner.

Ordtak og lignelser

Ordtak er et godt eksempel på dette;

"Én fugl i hånden er bedre enn ti på taket".

 Eller dette:

"Det er ikke gull alt som glimrer".

Jesus' lignelser i Bibelen er andre eksempler på allmenngyldige verdier og retningslinjer som forklares ved hjelp av analogier.

Faren ved bruk av analogier

Det er en fare ved å bruke analogier. Vi kan komme til å overføre ting som gjaldt for analogien, men som ikke gjelder for det systemet vi overfører det til.

Dette blir ofte brukt som demagogiske triks i reklame og i religiøs eller politisk propaganda.

Propagandisten finner en analogi og forklarer sammenhengen mellom den og det problemet vi ser på. Så blir analogien brodert ut med ting som stemmer for den. Når det er gjort, blir et av disse poengene ført tilbake til det opprinnelige problemet. Selv om det ofte ser tilforlatelig ut, er det ikke sikkert at denne delen av analogien kan føres tilbake til det opprinnelige problemet. Men mange lar seg lure, og det er derfor en populær form for demagogi.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

 

 

 

 

 

Typer analogier

Vi skal se på noen av de typene analogier som ofte blir brukt.

Naturens løsninger

En måte å bruke analogier på er å gå ut i naturen eller å se bilder fra naturen.

Vi kan da spørre oss selv eller late som vi spør naturen, hvilke analogier har naturen til vårt problem?

Som et eksempel kan du gå ut i naturen og spørre: Hva har du å si meg om hvordan jeg bør skjøtte mitt liv og mitt arbeid? Se på hver ting du kan se i naturen, deler eller helheter, se om de har noe å si deg om dette.

Synektikk bruker analogier

Den kreative metoden Synektikk bruker analogier. Vi skal illustrere Synektikk-analogier med problemet:

Hvordan få vekk naboens høner som kommer inn på vår gårdsplass?

Personlig analogi

Det betyr at vi prøver å knytte egenskaper ved problemet eller noe annet som har med problemet å gjøre, til oss selv. Vi tar for oss problemet med å holde høner vekk fra gårdsplassen. Vi kunne forestilt oss hvordan det var å være hønene, gårdsplassen de gikk på, frøene de spiste osv.

Direkte analogi

Her prøver vi å finne noe fra andre områder som kan være en analogi til vårt problem: Fra naturen, teknikk, politikk, kunst osv. Å holde et bestemt parti ute fra Stortinget kunne være en politisk analogi til vårt problem med hønene. Å holde pelsen rein for utøy kunne være en analogi fra naturen.

Symbolske analogier

Dette er analogier som ligger så pass fjernt fra problemet at vi ikke kan kalle det en direkte analogi. Disse kan tillates å mangle sammenheng med problemet. Det er viktigere at de virker stimulerende på tankene. I vårt tilfelle kan vi bruke setningen "Aftensolen farger himmelen rød" som en analogi til hønene. Vi greier som regel å knytte nesten et hvilket som helst utsagn til problemet, også dette. Aftensolen kan symbolisere et speilegg til aftens. Rødfarget kveldshimmel blir ofte oppfattet som noe hyggelig. Den analoge tolkningen av dette symbolske utsagnet kan derfor være at det er hyggelig med speilegg til kvelds.

Fantastiske analogier

Her tar vi utgangspunkt i noe som er mer fantasi enn virkelighet. Vi kan for eksempel lage ønskeløsninger som ikke kan gjennomføres i virkeligheten. En analogi kan være frø som spretter flere meter av gårde når frøkapselen er moden. Dette kan vi oversette til at hønene skal flakse tilbake til sin egen gård når de spiser noe på vår. Det kan igjen føre til at de blir trukket tilbake hvis de legger egg hos oss.

Bruke analogier

Tren kreativiteten med analogier

Å trene seg i å bruke analogier er i seg selv en fin trening i kreativitet.

Vi kan for eksempel ta ordtak og finne forskjellige måter å tolke disse på. Gjerne konkretisere dem med en rekke eksempler fra det daglige liv.

Finn analogier til oppgaven

Vi kan også ta en oppgave eller et problem vi har og prøve å finne analogier til dette. Hvis vi skal prøve å løse problemet:

"Hvordan komme tidsnok til skolen?",

kan vi finne mange analogier på dette.

  • Hvordan kommer trekkfuglene seg tidsnok til Syden eller nordover igjen på våren?
  • Hvordan blir fuglene ferdige med å bygge rede til de skal legge egg?
  • Hvorfor faller løvet av trærne før vinteren kommer?

Bruk analogier til å finne ideer

Vi skal se på et nytt problem:

Hvordan forbedre konstruksjonen av et vanlig skrujern?

Vi bruker et eple som utgangspunkt for ideer og prøver å finne noen analogier som kan gi ideer.

  • Kjernehus gir ideen til et hult skaft der vi kan oppbevare utskiftbare spisser eller skruer.

  • Stilken gir ideen til en anordning som kan brukes til å henge opp skrujernet, for eksempel et hull i skaftet.

  • Frø gir ideen til å bruke skrujernet til arbeid i blomsterpotter og balkongkasser ved at en kan feste forskjellige andre redskaper til spissen av det.

  • Formen på eplet gir ideen til et epleformet håndtak som gir bedre grep.

  • Rester av sprøytemidler gir ideen om et felt der eieren kan skrive navnet sitt.

Vi kan finne mange flere ideer, men disse skulle være tilstrekkelige til å illustrere metoden.

Noen av disse ideene er allerede gjennomført. Kanskje de ble funnet ved hjelp av lignende analogier?