? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Idkaf - Kreativ kaf

Idkaf - Kreativ kaf

Navnet "Idkaf" eller "Kreativ kaf" kommer av at vi bruker et rom med sm bord til den kreative prosessen. Rommet ser derfor ut som en kaf.

Deltakerne sitter s rundt disse bordene.

Det finnes flere varianter av kreativ kaf.

 

 

 

 

 

Kreativ kaf - Idkaf

En variant er slik:

  1. Vi har et problem, oppgave eller utfordring vi skal arbeide med.
  2. Deltakerne deles inn i grupper. Hver gruppe sitter rundt sitt bord (hjembordet).
  3. P bordet ligger papir. Det kan vre flipoverark. Noen bruker ogs papirduker det kan skrives p. Deltakerne skriver, i taushet, ideer p dette.
  4. Etter en stund (10 - 30 minutter) avbrytes prosessen.
  5. En eller to i gruppen blir sittende ved hjembordet. De andre sprer seg rundt til de andre bordene.
  6. De som blir sittende ved hjembordet, orienterer de som kommer p besk fra de andre gruppene, om hva de har funnet ut ved dette hjemmebordet. Dette kan en bruke 10 - 20 minutter til.
  7. S gr alle til hjembordet. De som har vrt ute og sett p de andre bordene, forteller hva de hadde kommet fram til der.
  8. Ved hvert bord oppsummeres s hva de er kommet fram til ved dette bordet. Ut fra hva de selv har funnet fram til og det de har lrt ved de andre bordene.

Snakke - ikke bare skrive

En modifisert variant er at det p punkt 3 snakkes samtidig som en noterer ned det som kommer fram.

 

 

Idbank som Kreativ kaf

En kreativ kaf kan bruke Idbank-metoden.

Samme oppgave p alle bord

Vi kan da ha samme sprsml (problem, oppgave, utfordring) p alle bordene.

Deltakerne sitter da ved samme bord hele tiden.

Forskjellige oppgaver p alle bord

Vi kan ogs ha en egen oppgave p hvert bord.

Deltakerne setter seg da ned ved det bordet som har en oppgave de vil arbeide med. Nr hun er ferdig med dette, kan hun g videre til neste bord og oppgave.

Slik kan vi f arbeidet med mange oppgaver i en og samme prosess.

Idbank som kreativ kaf

P hvert bord legges en lapp med det sprsml, oppgave, problem, utfordring en skal arbeide med ved dette bordet.

Skriv gjerne med stor skrift og fest lappen med en tape til bordet.

1. Sitt rundt et bord

Deltakerne setter seg ved de bordene de selv vil. De arbeider i taushet.

Alle kommentarer og vurderinger er forbudt. Ingen skal si noe så lenge prosessen foregår.

2. Blanke ark p alle bord

Blanke ark legges p bordene.

Hver deltaker skriver ned de ideene hun vil p dette bordet. Ideene skrives øverst på hvert sitt ark.

S gr hun videre til neste bord.

3. Legg arkene midt p bordet

Når en id er skrevet på et ark, blir arket lagt midt på bordet.

Dette er idbanken.

4. Arbeid med Idbanken

Hver av gruppedeltakerne tar et ark fra idbanken nr han eller hun vil.

Gruppedeltakeren ser på ideen som står der, og skriver på nye ideer.

Han eller hun kan når som helst legge dette arket tilbake i idbanken og ta et nytt, eller skrive opp nye ideer på toppen av nye ark som også legges i idbanken.

5. Bearbeid ideene

Prosessen avsluttes.

Alle arkene med ideer p et bord blir samlet inn.

Så må ideene vurderes og bearbeides. Det kan skje der og da eller seinere.

De samme personene eller andre kan stå for utvelgelsen og bearbeidingen.