? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Kreativ notatbok

Kreativ notatbok

Kreativ notatbok betyr at vi bruker en notatbok til å skrive ned ideene.

I praksis er det ofte greiest å bruke en ringperm, slik at vi kan sette inn nye ark der det trengs.

Et ark til hver idé

Vi bruker et ark til hver idé.

Ideen skriver vi øverst på arket.

Resten av arket kan brukes til å bygge videre på ideen. Vi kan komme med tilleggsideer, identifisere sterke og svake sider og bearbeide ideen videre på andre måter.

Følg ikke rådene alltid

Disse rådene bør ikke følges altfor nøye. Det kan for eksempel virke mer stimulerende om vi skriver alle ideene under hverandre på det samme arket.

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Individuell kreativ notatbok eller kreativ notatbok for grupper

Din egen kreative notatbok

Du kan bruke en slik notatbok for deg selv.

Kollektiv kreativ notatbok

Kreativ notatbok kan brukes av flere personer sammen.

Metoden kalles da kollektiv kreativ notatbok.

Hver person kan lese hva de andre har skrevet og føye til nye ting selv.

Én må ha ansvar

Når grupper bruker en slik kreativ notatbok, må noen ha ansvaret for å følge opp det som blir notert.

Den kreative notatboka bør gjennomgås med jevne mellomrom.

Det som er skrevet, bør bearbeides og presenteres for videre bruk.

 

 

Bruk av kreativ notatbok

Bruk kreativ notatbok som en frittstående kreativ metode

Notatbokmetoden kan være til stor nytte også om den blir brukt helt alene.

Det gjelder også om du bruker den for deg selv.

Kreativ notatbok sammen med andre metoder

Kreativ notatbok kan brukes sammen med andre metoder.

Vår erfaring er at kollektiv kreativ notatbok fungerer best hvis den blir brukt sammen med andre metoder, enten før eller etter kreative møter, eller begge deler.

Brukt før et kreativt møte gir den et bedre startgrunnlag for de kreative prosessene på møtet.

Brukt etterpå kan den gi mulighet til bedre bearbeiding og til å fange opp alt som dukker opp i bevisstheten etter at det kreative møtet er ferdig.

Notatbok i CPS

Vi kan også bruke notatbokmetoden for den trinnvise CPS-prosessen.

Vi har da egne ark for hvert trinn.

Både på arkene for informasjon (fakta) og for problemformulering kan vi skrive fortløpende og begynne på et nytt ark når det forrige er fullt.

For idétrinnet og løsningstrinnet i CPS er det greiest å begynne på et nytt ark for hver nye idé eller løsning.

På handlingsplanarka kan det også være greit å begynne på et nytt ark for hver løsning vi lager handlingsplan for.