? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Brainwriting

Brainwriting er skriftlig  Brainstorming

Brainwriting er en skriftlig form for brainstorming.

Det finnes mange varianter av Brainwriting. Noen av de viktigste Brainwritingmetodene er:

  • Flipovermetoden
  • Gallerimetoden
  • Idébank
  • Lappemetoden

Se:

KREATIVE METODER OG TEKNIKKER

 

Beskrivelsen er tatt fra bøkene:

Praktisk nytenkning - Systematisk og kreativ problemløsning
av Leif-Runar Forsth

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

Prinsipper og regler fra Brainstorming

Prinsippene og reglene i Brainwriting er de samme som for vanlig Brainstorming.

 

Kreative prinsipper i Brainstorming

Brainstorming bygger på de to hovedprinsipper :

Utsett vurdering

Formålet med utsatt vurdering er å slippe kreativiteten løs.

Kvantitet gir kvalitet

Tanken er at jo flere ideer vi har, desto større er sjansen for at det skal være en god idé blant dem.

 

4 viktige kreative regler i Brainstorming

1. Ingen kritikk eller vurdering

Dette er den viktigste regelen.

La alle ideer få komme fram.

2. Slipp deg løs og bruk fantasien

Prøv å være uformell.

Tillat deg selv og andre å spøke, å komme med rare ideer, dumme ideer, utradisjonelle ideer og ikke minst tradisjonelle ideer (de kan ofte også være gode).

Hensikten er å få fram flest mulige ideer og å skape et godt klima for idéskaping.

3. Finn flest mulige ideer

Dette er prinsippet om at kvantitet gir kvalitet.

Prøv å finne fem, eller tre, eller ti ideer til når det har stoppet opp.

4. Bygg på tidligere ideer

Se på de ideene som har kommet fram.

Gir de nye ideer?

Går det an å bygge videre på dem?

Eller kan de kombineres?

Bruk av Brainwriting

Alene eller sammen med andre

Vi kan bruke Brainwriting for oss selv eller sammen med andre.

Sammen med andre kan bety at vi sitter sammen i en gruppe eller at vi arbeider hver for oss.

Skriftlig er mer anonymt enn muntlig

En av fordelene ved Brainwriting er at det foregår mer anonymt enn vanlig brainstorming. De andre hører ikke ideen med det samme vi legger den fram, og det kan gjøre at vi blir mer modige i våre forslag.

Det er lettere å unngå de direkte og indirekte evalueringene når vi bruker Brainwriting.

Det er derfor ofte lettere å få til Brainwriting enn muntlig Brainstorming.

På den annen side mister vi stimulansen fra det talte ord. Det blir lett mindre engasjerende og spontant med Brainwriting enn med Brainstorming.