? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

IPOs råd for suksess

Les listen og tolk selv det du vil inn de forskjellige utsagnene (som er gitt på stikkords form).

1 Se helheten og lev i den

Helhet - detaljer - helhet


2 Sett mål og arbeid for å nå dem

Visjon - mål - plan - handling


3 Utvikle deg selv hele livet

Faglig - menneskelig - fysisk - psykisk - følelsesmessig


4 Utvid dine kunnskaper

På de områder du har kunnskaper. Og på andre.


5 Gjør en ekstra innsats

Finn ut hva du kan gjøre utover det du gjør nå. Gjør det! Gjør mer enn det kreves av deg.


6 Utøv ditt ansvar

For deg selv og din situasjon. For andre. For samfunnet. For verden.


7 Ta ledelsen i ditt liv

Lytt på andres råd og erfaringer. Bestem selv hva du synes er riktig. Følg dette.


8 Ta bedre beslutninger

Bruk gode beslutningsprosesser. Klargjør dine kriterier og verdier. Følg dine viktigste verdier.


9 Samarbeid med andre

Samarbeid. Gi og ta imot hjelp. Gi og ta imot råd. Vær enn venn og et medmenneske.


10 Se det positive

Se det positive i deg selv, ditt liv, andre mennesker, samfunnet og verden.


11 Vis tillit

Vis tillit til deg selv, ditt liv, andre mennesker, samfunnet og verden.


12 Vær takknemlig

Vær takknemlig for alt du kan være takknemlig for. Overfor deg selv, andre og livet.


13 Gi og ta imot kjærlighet

Kjærlighet - hjelpsomhet - medmenneskelighet - hensynsfullhet - respekt - vennskap.

 

Hva synes du om disse rådene?

Er det gode råd? Eller dårlige?

Hvilke bør du følge?

Hvordan?