? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Hva bruker jeg min tid til

Merk av hvor mye tid du bruker på de forskjellige aktivitetene.

Arbeid i arbeidstiden

Arbeid utenom arbeidstiden

Sosial omgang med kolleger:

Å lytte til andre

Å snakke/skrive til andre

Lese "tidtrøyte" bøker

Lese andre bøker

Se TV

Lære å kjenne seg selv

Lære å kjenne andre

Samvær med venner

Samvær med familien

Sex

Gå i butikker

Se idrettsstevner

Gå på kino, teater, o.l

Lese aviser

Lese blader

Delta i foreningsliv

Idrett

Mosjon

Friluftsliv

Samvær med dyr

Sett inn andre ting:

 

Tenk deg så om hvor viktig de forskjellige ting er for deg?

Bruker du tiden slik du synes er riktig?

Bør du prioritere din tid annerledes?