? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Rettigheter

Opphavrettslig beskyttet.

Alt stoff som er lagt inn på NIKs - Norsk Institutt for Kreativitets - nettsted kreativtnorge er opphavrettslig beskyttet.

Nettstedet Kreativt Norge er laget med programmet Microsoft FrontPage.

De fleste bildene på nettstedet er tatt fra Microsofts bildearkiv som følger Microsoft Office programmene eller som kan hentes ned gratis fra Microsofts internettsider for brukere av Microsofts programmer.

Microsoft har selv rettighetene til disse.

 

Tillatelse til bruk

Du gis hermed tillatelse til å bruke stoffet på følgende måter:


Du kan ta 1 (-en-) kopi (elektronisk og/eller på papir) til ditt eget personlige bruk av artiklene på nettstedet Kreativt Norge. Dette gjelder kun stoffet som er produsert for dette nettstedet. Microsoft har selv opphavsretten til sine programmer og bilder, så for disse kan ikke vi gi tillatelse til bruk.


På enkelte sider (artikler, oppgaver eller råd) er det angitt at de fritt kan kopieres. Dette forutsetter at det angis hvem som er forfatter og hvor stoffet er tatt fra.

Mangfoldiggjøring

Mangfoldiggjøring (elektronisk, på papir eller på andre måter) kan bare gjøres etter skriftlig tillatelse fra opphavsmannen/kvinnen.


Vi er relativt liberale med å gi slike tillatelser for bruk i undervisning. Men du bør spørre og få skriftlig tillatelse først.