? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

A Facilitating Style of leadership

A Facilitating Style of leadership

Parnes, S.J.:
A Facilitating Style of leadership,
Bearly Limited and The creative Education Foundation, p. 1-50, USA, 1985

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

Råd i kreativ prosessledelse 

Parnes gir råd for hva som kreves for å være en god kreativ prosessleder.

Det meste av dette er relevant også for ledere som ønsker å stimulere og legge til rette for sine medarbeideres kreativitet. Artikkelen er basert på Parnes erfaringer gjennom 40 år med kreativ prosessledelse.

Det første kravet til en kreativ prosessleder er at han/hun selv forstår de kreative prosessene ut fra seg selv. Han eller hun må også tro på menneskers muligheter til å være kreative.

Entusiasme er viktig. Men den kreative prosesslederen trenger ikke være sprudlende eller boble over av entusiasme. Det viktige er at det er en indre entusiasme.

Den kreative prosesslederen bør akseptere alle slags mennesker.

Det er også viktig å trives med usikkerhet, ikke bare kunne tolerere den.

Den kreative prosesslederen ser etter det positive i mennesker, i omgivelsene, i mulighetene, i ideene eller i ting.

Det er også viktig å ikke ta seg selv for alvorlig. Smil, humor og optimisme er bra i kreativ prosessledelse.

Til slutt siterer Parnes (sin lærer) Alex F. Osborn (som utviklet Brainstorming):

"En brukbar idé som gjennomføres, er bedre enn en god idé som poleres videre."

 

Råd for CPS-trinnene

Parnes gir en del råd for hvordan vi kan gjennomføre de forskjellige trinnene i CPS - Creative Problem Solving. Han anbefaler følgende fokus i de forskjellige trinnene:

Situasjon

For å finne flere og flere utgangspunkt for kreative prosesser: Bruk ønsker, drømmer, fantasier og visjoner på de fleste områder i livet.

Finne fakta

Bruk spørsmål som starter med:

Hvem ....?

Hva ...?

Hvor ...?

Hvorfor ...?

Hvordan ...?

Hva er ...?

Hva er ikke ...?

Finne problemer

Bruk spørsmålsformene:

Hvordan kan jeg ...?

På hvilken måte kan jeg ...?

Finne ideer

Lag nye forbindelser, koblinger og assosiasjoner. Forminsk, forstørr og bytt om.

Finne løsninger

Still spørsmål som:

Hvem kan dette ha virkning på?

Hva kan det ha virkning på?

Vil ideen ...?

Hva må oppfylles?

Hva bør oppfylles?

Finne aksept

På hvilke måter kan jeg få gjennomført denne ideen?

Hvem kan gjennomføre ideen eller støtte gjennomføring av den?

Hva kan gjennomføre ideen eller støtte gjennomføring av den?

Når?

Hvor?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvem ellers?

Hva ellers?

Og still tilsvarende spørsmål for det motsatte:

Hva kan hindre gjennomføring av ideen?

Osv.

Handlingsplan

Forstå at intet er endelig. Ingenting er helt svart eller hvitt. Det som er den beste plan i dag, kan i morgen kreve forbedringer.