? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Problem Solving and Creativity

Problem Solving and Creativity

Kaufmann, G.:
Problem Solving and Creativity,
p. 86-137, 1990

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

Kreativt problem 

Kaufmann definerer et ”problem” i kreativ sammenheng som:

”forskjellen mellom en eksisterende situasjon og den ønskede framtidige situasjon”.

Det er problemer definert på denne måten som inngår i kreative prosesser.

Et problem kan være velstrukturert eller ikke. Årsakene til at et problem ikke er velstrukturert kan være at det er nytt, komplekst (sammensatt) eller at det er uklart eller mangetydig.

Kaufmann mener at kreativ tenkning ofte er ukonvensjonell. Dette kan kreve høy motivasjon, utholdenhet og intensitet.

Kaufmann beskriver forskjellige strategier for problemløsing. Dette er det som ofte kalles for kreative metoder eller teknikker.

Han tar også for seg betingelsene for kreativitet og problemløsning og hva som kan hemme dette.

 

En kreativ prosess

Kaufmann beskriver en femtrinns kreativ, problemløsende prosess:

1.   Den første beskrivelse av problemet.

2.   Oversettelse/forståelse av problemet.

3.   En indre presentasjon av problemet.

4.   Problemløsende strategier.

5.   Presentasjon av løsningen.

Han beskriver også de tre faser i en kreativ, problemløsende prosess:

1.   Forberedelse.

2.   Produksjon.

3.   Vurdering.