? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Building a Vision - A Practical Guide

Building a Vision -
A Practical Guide

Forsth, L.R. and Nordvik, B.:
Building a Vision - A Practical Guide, Creativity and Innovation Management,
Vo. 4, No. 4, p. 251-257, 1995

Sammendraget er skrevet av Leif-Runar Forsth

 

 

 

 

En praktisk framgangsmåte for å lage visjoner

Forsth og Nordvik har utviklet en praktisk, trinnvis metode for å utvikle visjoner for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

De definerer visjoner som et ønske om en framtidig situasjon. Også dagdrømmer er en måte å visjonere på.

Ytre sett er en visjon et bilde av en ønsket framtidig situasjon. Men på et dypere plan er en god visjon et uttrykk for dypere indre følelser, tro og håp. For å få en sterk og god visjon som fører med seg aktiv handling, er det nødvendig at visjonen er et slikt uttrykk, selv om dette ikke nødvendigvis er uttrykt direkte.

Forsth og Nordvik påpeker at bruk av visjoner ikke er noe nytt i menneskehetens historie. De nevner gamle hulemalerier og har som eksempel malerier av jakt. Ved å framstille en vellykket jakt, trodde en at en ville sikre en vellykket jakt i virkeligheten også.

Gammel er også troen om at en ved et ønske kan påvirke framtida. Et eksempel er de mange tradisjoner med å ønske noen ”en god dag”, ”god reise” osv.

Sentralt i visjonsmetoden er bruk av bilder til å kommunisere.

Forsth og Nordvik anbefaler at en til eget bruk eller som profesjonell visjonskonsulent, bygger sin egen bildesamling.

Bildene som brukes i en visjonsprosess må tilpasses situasjonen en skal bygge en visjon for. Det er viktig å bruke bilder som gir gode følelser og tanker.

En bildeserie bør bestå av fire hovedtyper bilder.

Den første fjerdedel bør være direkte knyttet til typen visjon som skal bygges. Dette direkte eller symbolsk. Hvis vi skal bygge en visjon for en bedrift, betyr dette bilder som illustrerer hvordan vi kan ønske å ha det i bedriften, hva den driver med, hva som er dens suksesskriterier osv.

Den neste fjerdedel bør være knyttet til den mulige visjonen på en eller flere måter. Det kan være noe som kan komme til å inngå i visjonen. Eksempler er bilder som uttrykker samhold, fellesskap, mennesker som gjør noe sammen, lykke, mot, energi, endring, kreativitet osv.

Den tredje fjerdedel skal være bilder som virker sterkt stimulerende. Bilder med sterke motiver, farger eller temaer (husk positiviteten).

Den siste fjerdedel velger du helt fritt. Det er bilder som du liker eller finner stimulerende.

 

De tolv skrittene

De tolv skrittene for å bygge en organisasjons visjon er:

1.   Forberedelsen

2.   Knytt til minner og sinnstilstander

3.   Bygg den grunnleggende individuelle visjonen.

4.   Bygg visjonen for små grupper.

5.   Bygg visjonen for større grupper.

6.   Beskriv visjonen i ord.

7.   Beskriv visjonen for hele organisasjonen

8.   Utvid visjonen

9.   Gjør visjonen dypere.

10. Gjør visjonen sansbar.

11. Fra visjon til mål

12. Fra visjon til virkelighet.

Forsth og Nordvik sier at disse tolv skrittene kan gjøres i en samling, eller fordelt over flere samlinger.

På trinn 8 til 12 kan det brukes kreative prosesser. Visjonsmetoder kan også inngå som et nyttig verktøy i kreativ prosessledelse.

Forsth og Nordvik påpeker at det er to hovedgrunner til at mange får lite ut av visjonsprosesser eller at visjonen har liten nytteverdi for organisasjonen.

Den første grunnen er at visjonen ikke er tilstrekkelig godt forankeret i menneskene i organisasjonen. Den er ikke eller oppleves ikke som en tilstrekkelig god oppfyllelse av deres grunnleggende indre håp, deres verdier eller hva de tror på.

Den andre mangelen er at visjonen ikke følges opp med konkretiseringer, utvidelser, fordypning og, framfor alt, det mangler en konkret handlingsplan og konkrete, praktiske handlinger.